Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma, evliliğin sulh yolu ile sonlandırılmasıdır. Bu anlaşma sıkı şartlara tabi olmayıp bazı konularda hakim resen (kendiliğinden) müdahele edebilmekte, kanuna aykırı şartları kabul etmemektedir. Örnek vermek gerekirse çocuğun velayetinin düzenlenmesi, nafaka ve taraflarla görüşme süresi çocuğun menfaati gözetilerek yeniden düzenlenebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı Boşanma için kanuni olarak evliliğin 1 yıl sürmesi gerekmektedir. Boşanmanın sonlanması için tarafların tüm konuları (Nafaka, Mal Paylaşımı, Çocukların Velayeti v.b)  aralarında görüşmeleri ve bir anlaşmalı boşanma protokolüne bağlamaları gerekmektedir. Bu konularda hakimin taktir yetkisi kısıtlıdır ve taraflar hakim önünde protokolün kendilerine ait olduğunu açıklamalarından ve kabul ettiklerini söylemelerinden itibaren tek celsede karara bağlanarak boşanma gerçekleşmiş olur. Davada her hangi bir boşanma nedeni ileri sürmeye gerek yoktur.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

Anlaşmalı Boşanma isteyen çiftler öncelikli olarak kararlarını tekrar gözden geçirdikten sonra verdikleri karar doğrultusunda anlaşmalarını protokol altına almalıdırlar. Protokol altına alınan kararlar doğrultusunda dava dilekçesi H.M.K nın öngördüğü şekilde hazırlanarak taraflardan birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesi’ne davayı açacak kişi yada avukatı tarafından sunulmalıdır. Dilekçeler H.M.K ya uygun olmadığı taktirde dilekçe mahkemece reddedilmektedir. Bu sebeple dilekçenin dikkatlice ve usulüne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Aksi halde dava reddedileceğinden mahkeme masrafları davacıya bırakılmaktadır. Dava açıldıktan sonra tevzi edilen mahkemenin yoğunluğuna göre duruşma günü verilmektedir. Duruşma günü taraflara yada varsa avukatlarına tebliğ edilecektir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Yapılacaklar

Dava sonuçlandıktan sonra kabul edilebilir ise taraflarca mahkeme kaleminde taraflarca yada avukatları tarafından temyizden feragat beyanında bulunularak işlemler hızlandırılabilir. Eğer temyizden feragat edilmez ise Gerekçeli Karar yazıldıktan sonra taraflara yada avukatlatına tebliğe çıkarılarak temyiz sürelerinin geçmesi beklenecek, bu süreler geçtikten sonra karar kesinleştiğinden mahkemece Nüfus Müdürlüğü’ne boşanma kararı bildirilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlaşmalı Boşanma, belirli kriterleri ve şartları olan boşanma davası olup, bu prosedürlerin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.  Genel anlamda taraflardan biri bu şartları kendi lehine belirlemekte ve diğer taraf hukuki olarak gerekli değerlendirmeyi yapmadan bu şartlar altında hazırlanan protokolü kabul etmektedir. Bu sebeple de şartları belirleyen taraf kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. Bunun önüne geçebilmenin en iyi yolu her iki tarafın da ortak kararlarının imza altına alınmasıdır. Her ne kadar imza altına alınan şartlar ile dava açılsa da taraflardan biri farkında olduğu bir eksikliği duruşmada dile getirerek düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltmeyi karşı taraf kabul etmez ise boşanmayı da kabul etmememe imkanı bulunmaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma - Avukatı Kübra YILDIZ ÇOLAK

Anlaşmalı Boşanma Davası