Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası; Her hangi bir sebepten dolayı (Kanunla belirlenmiş sebepler kapsamında) evlilik biriliğini devam ettiremeyen ve kendi aralarında anlaşma sağlayamayan çiftlerin başvuracağı boşanma şeklidir. Ayrıca anlaşma sağlayan fakat 1 yılını dolduramayan çiftlerin de başvurmaları gereken yol Çekişmeli Boşanma Davası dır. Anlaşmadan anlaşılması gereken; Mal Paylaşımı, Nafaka, Velayet v.b konulardır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Açılması

Çekişmeli Boşanma Davası Tarafların bulunduğu Aile Mahkemelerinde açılmaktadır. Bu sebeple Aile Mahkemelerine Hitaben dilekçe yazılmalıdır. Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşma sağlanamaması yada 1 yılını doldurmayan fakat anlaşarak ayrılmak isteyen eşlerin açması gereken davadır.

Çekişmeli Boşanma Davası avukatla takip edilmesi zorunlu olan bir dava olmasa da avukat eşliğinde çekişmeli boşanma davası açılması faydalı olacaktır. Örnek dilekçeler ve kulaktan dolma bilgilerle açılan çekişmeli boşanma hak kaybına sebep olabilecektir. Zira Çekişmeli Boşanma Davası kişilere özel davalar olduğu için örnek dilekçelerle çözümlenmesi mümkün değildir. Çekişmeli Boşanma Davası ispatlanamaz ise davacının davası reddedilir ve yargılama giderleri ile karşı yan vekalet ücretine katlanmak zorunda kalır.

Kanunla yada Yargıtay kararı ile kabul edilen ve edilmeyen Çekişmeli Boşanma sebepleri aşağıdadır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında

Dövmek için eşin üzerine yürümek

Eşini aşağılamak

Eşine iftira etmek

Eşiyle alay etmek

Dedikodu çıkarmak

Aile sırlarını açıklamak

Eşe hakaret etmek

Eşi ailesi ile görüştürmemek

Eşin ailesine hakaret etmek

Başkasını sevdiğini söylemek

Eşini sevmediğini söylemek

Aşırı kıskançlık göstermek

Bağımsız konut sağlamamak

Evlilik birliği görevlerini yerine getirmemek

Cimri olmak

Üvey çocuklara kötü davranmak

Aşırı borçlanıp eve haciz gelmesi

Kumar oynamak

Çalışıp eş ve çocuklarına bakmamak

Sık sık terk etmek

Evden kovmak

Dövmek

Hastalığı ile ilgilenmemek

Tedaviden kaçınmak

Cinsel ilişki kuramamak

Eşini satacağını söylemek

Zorla ters ilişki kurmak

Çocukları aşırı şekilde dövmek

Akrabalarını dövmek

Dövülmesine seyirci kalmak

Eşya fırlatmak

Isırmak

İtmek

Bir yere kilitlemek

Tehdit etmek

Yaralamak

Ev eşyasına zarar vermek

Sürekli alkol almak

Tedavi yerine üfürükçüye götürmek

Tarikat toplantılarına katılmak

Eve habersiz karşı cinsten birini almak

Başkası ile yaşamak

Güven sarsıcı davranışta bulunmak

Telefon mesajı ile hakaret

İntihara kalkışmak

Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak

Kadının rızası dışında meydana gelen ırzına geçilmesi

Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması

Fuhuş yapmaya zorlamak

Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınılması veya tedavi edilememesi çekişmeli boşanma sebebidir.

Kocasının isteğine aykırı örtünmede ısrar çekişmeli boşanma nedenidir.

Eşinin karşı koymasına karşı yurt dışına çıkmak

Bakire olmamak (eşin daha önce bilgisi yoksa) güven sarsıcı davranıştır.

Başka birine özlem duygusunu dile getirmek

Çift cinsiyetli olmak

Kocanın başka biriyle ters ilişkide bulunması

Eşini gerçek dışı bir konuda suçlamak

Kumar oynamak

Beddua etmek

Karşılıklı hakaretleşme

Altını ıslatmak

Kocanın yüzünü tırmalama

Aleni olarak ölümle tehdit

Çocukları eve kilitlemek ve aç bırakmak

Cinsel uyumun ve doyumun sağlanamaması

Eşini ahlaksızlıkla itham etmek

Cinsel ilişkiden kaçınmak çekişmeli boşanma nedenidir

Uslandırma hakkını aşacak şekilde çocukları dövmek

Eşini sevmediğini açıkça söylemek

Evli bir kişiye yakışmayan tavır ve davranışlar içinde olmak

Hakaret etmek

Sarhoş olarak evin eşyalarını kırmak

Eşin anne ve babasına karşı yardım görevini yerine getirmemesi

Uzun bir süre cinsel ilişki kurulamaması

Eşin tedavisini yaptırmama

Sürekli kavga etmek çekişmeli boşanma nedenidir

İmkan olduğu halde bağımsız ev temin etmemek

Eşini çalıştığı yurtdışına götürmemek

Kayınpeder veya kayınvalidenin eşine kötü davranmasına engel olmamak

Borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmek.

İntihara kalkışmak

Eş ile yatmama çekişmeli boşanma nedenidir.

Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak çekişmeli boşanma nedenidir.

Eşinin rızasıl olmadan falcılık yapmak

Kadının evlilik öncesi cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi boşanma nedenidir.

Sürekli içki içmek boşanma nedenidir.

Eşinin rızası dışında tarikat toplantılarına katılmak boşanma nedenidir.

Aşırı şekilde borçlanarak bir çok icra takibine sebep olmak

Güven sarsıcı davranışlara girme ,evine bakmama , eşine ilgisiz kalma , eşini itip kakma , temelden sarsılmadır.

Eşin ve çocukların infak ve iaşesini sağlamamak

Eşin kullanılacak eşya niteliğini kaybetmiş şeyleri toplaması psikolojik rahatsızlıktan ileri geliyorsa boşanma sebebidir.

Hiç kimse kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak iddia elde edemez.

Evi kendisine bağışlaması için baskı yapmak boşanma nedenidir.

Davadan feragat eden önceki olayları hoşgörü ile karşılamış demektir.

Evlilik birliğinin taraflara yüklediği görevleri yerine getirmeme boşanma nedenidir.

Aşırı derecede kıskançlık boşanma nedenidir.

Eşini başkaları ile ilişki kurduğu yolundaki suçlamak boşanma nedenidir.

Eşinin erkekliğinin olmadığını söyleyerek başkaları yanında küçük düşürmek boşanma sebebidir.

Eşini ameliyat olmuş annesine ziyarete göndermemek boşanma sebebidir.

Tehdit boşanma sebebidir.

Eşini sosyal ortamlardan soyutlama boşanma nedenidir.

Eşini daha önceki evlilğinden olan ergn çocukları ile birlikte oturmaya zorlamak

Eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarını istememek ve onlara kötü davranmak

Evi terk edip eşini arayıp sormamak

Evli olan kişinin önceki nişanlısı ile görüşmeye devam etmesi

Üvey çocuklara kötü davranılması

Hasta olan eşine bakmayacağını beyan etmek

Boşanma davası kesinleşmeden ölürse dava konusuz kalır. Ölümle evlilik birliği kendiliğinden sona erer.

Kas hastalığı boşanma sebebi değildir.

Çalışmayan ve evlilik birliği içinde görevlerini yerine getirmeyen koca kusurludur.

Kocasının tayin edildiği yere gitmeyeceğini beyan eden ve fiili beraberliğe yanaşmayan eşin davranışı boşanma sebebidir.

Eşlerden biri hakaret etmiş diğeri ise evden kovmuşsa eşit kusur vardır.

Ağız ve vücut kokusunun tedavisinden kaçınmak veya tedavi edilemiyorsa boşanma sebebidir.

At yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek boşanama sebebidir.

Davalı koca , davalı kadına istemiyorum defol git dediğine göre kusurludur.

Seni boşadım, boşsun diyerek , davacıyı evden kovan koca kusurludur.

Eşine kişiliksiz kişiliği gelişmemiş , “seni ailenin yanına göndereceğim adam edeceğim demesi

Karşılıklı müessir fiil ,evlilik birliğinin temelden sarsılmasına nedendir.

Boşanmaya esas olan olaylardan sonra evi terk eden eşi eve davet olayları hoşgörü ile karşılamaktır.

Boşanmaya neden olan olaylarda eşinin çalışmasına izin vermeyen koca tam kusurludur.

Eşine vurarak ,ağır hakaretlerle sen adam mısın demek.

Kocanın birlik görevlerini yerine getirmemesi, ve eşine hakaret etmesi.

Eşini sadakatsizle suçlayıp bu konunun ispat edilememiş olması çekişmeli boşanma sebebidir.

Davalını herhangi bir kusuru ispatlanamamıştır. Davacı ise daha fazla kusurlu olduğuna göre davanın reddi gerekir.

Tarafların boşanma konusundaki ikrarı hakimi bağlamaz.

Tam kusurlu olan davacının boşanma talebi, davalıya atfı kabil hiçbir kusur yoksa reddedilmelidir.

Eşlerden birinin sara hastası olması tek başına çekişmeli boşanma sebebi değildir.

Yaptıkları anlaşma hakim tarafından uygun bulunmadıkça geçerli olmaz.

Düğünde takılan takılar kadına takılmış sayılır. Evlilik içinde harcanmışsa koca ödemelidir.

Çekişmeli Boşanmaya yol açan olaylarda taraflar eşit kusurlu ise açılan davanın kabulü gerekir.

Açılan dava kanıtlanamadığı takdirde davanın reddi gerekir.

Çeşitli tarihlerde eşe sevgi dolu sözcüklerden oluşan mesajlar evliliğin temelden sarsılmadığını gösterir.

Evlilik birliğinin kurulmasından önceki döneme ait olaylar hükme esas alınamaz.

Kısır olmak tek başına çekişmeli boşanma nedeni değildir.

Tanıkların davacıdan aktardıkları, veya üçüncü kişilerden aktarılan olaylar hükme esas alınamaz.

Fiili ayrılık süresi ne kadar uzun sürerse sürsün tek başına çekişmeli boşanma sebebi değildir.

Yemekte bir kadınla çekilmiş resimler tek başına çekişmeli boşanma nedeni olmaz

Onay verilen konu daha sonra çekişmeli boşanma nedeni olamaz.

Sedef hastalığı çekişmeli boşanma nedeni değildir.

Kadının hastalığı sebebiyle ev işlerini yapamaması çekişmeli boşanma nedeni değildir.

Kleptomani hastalığı çekişmeli boşanma nedeni değildir.

Tahrik sonucu tokatlama çekişmeli boşanma sebebi değildir.

Davanın devamı sırasında kurulan cinsel ilişki affetme niteliğindedir.

Kadının çalışmak istemesi çekişmeli boşanma nedeni değildir.

Yaş farkı tek başına çekişmeli boşanma nedeni değildir.

Dava gerçekleştikten sonra gerçekleşen olaylar çekişmeli boşanma nedeni değildir.

Küfür olarak söylenen sözlerin tespit edilememesi halinde çekişmeli boşanma nedeni olamaz.

Fiili ayrılık çekişmeli çekişmeli boşanma sebebidir.

Bir süre ayrı yaşamak çekişmeli boşanma sebebi değildir

Bir defa hakaret çekişmeli çekişmeli boşanma sebebi olamaz

Eşlerden birinin her gün başka şehirde olan görevine gidip gelmesi çekişmeli boşanma sebebi olamaz

Karşı taraf affetmiş ise artık eski olaylar çekişmeli boşanma nedeni olamaz.

Sadece söylenti çekişmeli boşanma nedeni olamaz.

Boy abdesti almama çekişmeli boşanma nedeni olamaz

Eşler arasında kan uyuşmazlığı çekişmeli boşanma nedeni olamaz

Çocukların olmaması çekişmeli boşanma nedeni olamaz

Kadının babasından emekli maaşı alabilmek için boşanma isteği çekişmeli boşanma nedeni olamaz.