Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası; Her hangi bir sebepten dolayı (Kanunla belirlenmiş sebepler kapsamında) evlilik biriliğini devam ettiremeyen ve kendi aralarında anlaşma sağlayamayan çiftlerin başvuracağı boşanma şeklidir. Ayrıca anlaşma sağlayan fakat 1 yılını dolduramayan çiftlerin de başvurmaları gereken yol Çekişmeli Boşanma Davası dır. Anlaşmadan anlaşılması gereken; Mal Paylaşımı, Nafaka, Velayet v.b konulardır. Dava eşlerden biri tarafından açılabileceği gibi dava açılan eş isterse karşılık dava da açabilir. Örneğin bayan eş dava açtığında bayan davacı, bay ise davalı olacaktır. Ancak bay eş ben de boşanmak istiyorum ve benim de taleplerim var (Tazminat, Nafaka gibi) derse o da karşı dava açacaktır. Bu durumda davalı-karşı davacı olacaktır. Bu sebeple mahkeme artık her iki tarafın da taleplerini dikkate alacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Açılması

Çekişmeli Boşanma Davası tarafların bulunduğu yer Aile Mahkemelerinde açılmaktadır. Örneğin Ankara ili Çankaya ilçesinde ikamet eden eşlerden bir davayı Ankara Aile Mahkemesinde açabilir. Ancak Sincan yada Etimesgut ilçelerinde ikamet edenler ise Ankara Batı Aile Mahkemesinde açmalıdırlar. Bu sebeple yetkili mahkeme belirlenirken dikkat edilmelidir. Dava dilekçesi de yetkili yerin Aile Mahkemelerine hitaben yazılmalıdır. (Örneğin İstanbul Aile Mahkemeleri Hakimliği’ne şeklinde). Karşı dava açmak için ise kanunun ön gördüğü süre içerisinde davanın açıldığı mahkemeye Karşı Dava dilekçesi verilerek dava açılabilir. Eğer süre geçmiş olursa başka bir mahkemede dava açılabilir. Ancak bu durumda ilk davanın açıldığı mahkemede davalar birleştirilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası avukatla takip edilmesi zorunlu olan bir dava olmasa da avukat eşliğinde çekişmeli boşanma davası açılması faydalı olacaktır. Örnek dilekçeler ve kulaktan dolma bilgilerle açılan çekişmeli boşanma davası hak kaybına sebep olabilecektir. Zira Çekişmeli Boşanma Davası kişilere özel davalar olduğu için örnek dilekçelerle çözümlenmesi mümkün değildir. Dava ispatlanamaz ise davacının davası reddedilir ve yargılama giderleri ile karşı yan vekalet ücretine katlanmak zorunda kalır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

 Çekişmeli Boşanma Davasında Anlaşma

Çekişmeli Boşanma Davası devam ederken eşler anlaşma sağlayabilirler. Bu durumda dava anlaşmalı boşanma olarak devam eder. Tarafların anlaşamadıkları ve çekişmeli dava açtıkları konular Nafaka, Tazminat, Velayet, Mal Paylaşımı gibi konulardır. Eğer bu hususlarda taraflar anlaşma sağlarsa protokol hazırlanarak mahkemeye sunulmakta, dava bu şekilde sonlanmaktadır.