info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas Hukuku103 Davetiyesi Talebi

3 Eylül 2019

İcra İflas Kanunun 103 maddesi nedeniyle bu isimle adlandırılmaktadır. Amacı ise borçlunun haczedilen menkul yada gayrimenkullerinden haberdar edilmesidir. Alacaları karşısında icra takibi başlatan taraf icra takibinin kesinleşmesinin ardından borcunu tahsili için gerekli işlemlerin yapılmasını ister. Araç, ev, para, her türlü kıymetli malın haczedilmesi için İcra Dairesinden talepte bulunur. İcra dairesi ise yasal bir engel yoksa haciz işlemini uygular. Ancak yapılan bu işlemlerden borçlunu haberi olmayabilir. Yapılan tapu haciz işleminden borçlu bilgi sahibi olamayacağından alacaklı tarafından 103 davetiyesi talebi açılarak borçlunun durumdan haberdar olması, varsa yasal süresi içerisinde itirazda bulunması gereği bildirilir.

103 Davetiyesi Talebi aşağıdaki şekilde açılır

                           TC

ANKARA… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

        DOSYA NO : 2019/…. E.

Yukarıda bilgileri yazılı dosyanızda borçlunun adına kayıtlı Ankara ili Çankaya İlçesi Erzurum Mah. ……. Ada ………. Parsel ……. nolu bağımsız bölüm sıfatına haiz taşınmazına haciz konulmuştur. Tarafımca Taşınmazın satışı isteneceğinden işleme başlanılması için borçlunun Dosyada kayıtlı mernis adresine 103 davetiyesi gönderilmesini talep ederim …./…../2019

Alacaklı / Alacaklı Vekili

İmza

Talebin açılmasındaki amaç dosyanın satış öncesi tüm işlemlerinin tamamlanmasıdır. Eksik bir işlem yapıldığında satışların iptali gündeme gelebilmektedir. Taşınmazı haczedilen borçlunun satışın yapılamayacağı yada haciz uygulanamayacağına ilişkin haklı bir nedeni varsa bunu bildirmesi için kanunen bu işlemin yapılması ve alacaklının 103 davetiyesi Talebi düzenlemesi gerekmektedir.

blank
103 Davetiyesi Talebi
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr