info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas Hukuku89/1 Haciz İhbarnamesi Talebi

2 Şubat 2019
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2018/10/89-1-Haciz-İhbarnamesi-Örneği.jpg

İcra takibi başlatılmış dosyada borcun tahsili için tasada öngörülen birçok işle yapılmaktadır. Menkul ve gayrimenkul hacizleri gibi yapılan işlemlerin yanı sıra eğer alacaklı olunan icra dosyasında borçlunun başka kişilerde bir alacağı olduğu düşünülüyorsa bu alacaklara da haciz konulabilir. Bunun için İcra Müdürlüğünden talepte bulunulması gerekmektedir. İcra dosyasında alacaklı yada avukatı ne yapılamasını istiyorsa onu talep etmesi gerekmektedir. Bu talep yazılı olabileceği gibi sözlü olarak da tutanağa geçirilmesi ve işlem yapılması istenebilir. Yani avukatı olmayan alacaklı kişi daireye giderek ben borçlunun şu kişide alacağını olduğunu biliyorum. Belirttiğim kişiye müzekkere gönderilerek uhdesindeki hak yada alacağa haciz konulmasını istiyorum ediyorum şeklinde yazılı yada sözlü İcra İflas Kanunu  89/1 Haciz İhbarnamesi Talebi düzenleyebilir. Bu sayede İcra dairesi de 89/1 Haciz İhbarnamesi Örneği ile gerekli düzenlemeleri yaparak karşı tarafa tebliğe çıkarır.

89/1 Haciz İhbarnamesi Talebi Nasıl ve Nereye Yapılır?

Alacaklı olan kişi yada avukatı bu talepte bulunabilir. Talepte bulanacağı yer ise dosyanın bulunduğu İcra Müdürlüğüdür. Esas numarasını belirttiği dosyanın çıkarılmasını sağlayarak borçlunun gerek bankalarda gerekse de tanıdığı, tespit ettiği kişilerdeki para yada kıymetli başkaca şeylerin haczedilmesini isteyebilir. Dairedeki memura durum izah edilerek talepte bulunulmak istenildiği belirtilir. Dışarıda aşağıdaki örneğe göre düzenlenen 89/1 Haciz İhbarnamesi Talebi hazırlanarak dosyaya sunulur. Daha sonra talebi alan kişi eğer varsa haciz istenen şeye gerekli işlemin yapıldığını belirten cevap gönderir. Eğer haciz konulan para varsa dosyaya gönderilmesi için tekrar talepte bulunulması gerekmektedir.

Para Üzerinde Başka Haciz Varsa Ne Yapılır?

Aşağıda linkte verilen örnek talep ile varsa borçlunun banka hesabındaki paraya haciz konulması sağlanabilir. Ancak para üzerinde başkaca hacizler olabileceği unutulmamalarıdır. Bu gibi durumlarda sıra cetveli düzenlenerek paranın gönderileceği dosyalar belirlenmektedir. Örneğin bankadaki hesaba daha önce de başkaca bir dosyadan haciz gönderilmiş olsun. Bankadaki para 5.000,00 TL olmasına rağmen ilk haciz tutarı da 3.700,00 TL olsun. Öncelikli olarak bu para ilk dosyaya gönderilecek, daha sonra kalan tutardan borç kadar yada yettiği kadarı bizim dosyamıza gönderilecektir. Eğer ilk haciz tutarı hesap bakiyesinden fazla ise tüm para o dosyaya gönderilecektir.

89/1 Haciz İhbarnamesi Talebi Örneği

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr