info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas Hukuku89/2 Haciz İhbarnamesi Talebi Örneği

21 Ekim 2019
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/10/89-2-haciz-ihbarname-talebi-ornegi.jpg

Ankara … İcra Müdürlüğü’ne

Esas No: 2019/..

Borçlu/Borçlular               :

Yukarıda bilgileri ve esas numarası verilmiş olan icra dosyasında borçlu kişi/kişilerin aşağıda belirtilen kişilerde bulunan alacaklarına ilişkin İİK 89/1 Maddesi gereği haciz İhbarnamesi gönderilmesi talep olunur.

3. Kişi    : abc ltd. şti

Adres    : Arka Sok. No: 25 / A Çankaya / Ankara

Alacaklı / Alacaklı Vekili – İmza

89/2 Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi Talebi

Dava önceki yazılarımızda 89/1 Haciz İhbarnamesi Örneği talebini hakkında bilgilendirmelerimiz olup bu yazıda da 89/2 Haciz İhbarnamesi Talebi Örneği hakkında kısa bir özet yapılacaktır. Öncelikle örnek işleminden önce bu talebin ne için yapıldığına ilişkin bir açıklama yapılması faydalı olacaktır. İİK Kanununun 89. Maddesinin 2. Fıkrasına göre işlem yapılmaktadır.

İİK 89 “Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.”

Bu Talep Nedir ve Nasıl Gönderilir

Öncelikle 89/1 ihbarnamesi gönderilen 3. Kişi kendisinde borçluya ait bir varlığın olduğuna yada olmadığına ilişkin bir yazı göndermez ise kendisine tekrar 89/2 Haciz Müzekkeresi gönderilir. Bu müzekkerenin gönderilmesi için de İcra Dairelerinde yapılan her işlem gibi bu işlem için de talep açılması gerekmektedir. Bu işlemi alacaklı vekili olan avukat yapabileceği gibi kişiler de yapabilmektedir. Avukat gönderecekse talebi UYAP sistemi üzerinden elektronik imza ile gönderebilir. Aynı işlemi e-imza yada mobil imzası olan gerçek yada tüzel kişiler de yapabilir. Bu talebe 89/2 Haciz İhbarnamesi Talebi denir. Örneği yukarıda verilmiş olup bu talebi alan icra müdürlüğü gerekleri yerine getirilmişse talep vechile işlem yapılmasına karar vermektedir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr