info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat Mülkiyeti KanunuSite Apartman Aidat Alacağı Avukat Takibi

7 Kasım 2018

Günümüz Türkiye’si bir hukuk devletidir. Hukuk devletlerinde devletin yönetim süreci, resmi işler, sosyal hayatta uyulması gereken kurallar ve anlaşmazlıklar belirlenen kanunlar dahilinde çözülmektedir. Bu nedenle insanlar herhangi bir anlaşmazlık yaşadıklarında adalet sistemine başvurarak sorunlarının çözülmesini ister. Bu başvuruları ise avukatlar aracılığı ile yaparlar. İşte Ankara yada İstanbul gibi büyük şehirlerde şehirleşme ve toplu yaşamın alanlarının günden güne arttığı, Kat Mülkiyetinin önemli bir hale geldiği günümüzde Site Yönetimi, Apartman yönetimi gibi yönetim organlarının kat maliklerinden aidatları toplama sıkıntıları gündeme gelmektedir. İşte yönetimlerin tahsil edemedikleri bu bedellerin hukuki sürecini takip eden avukatlara halk arasında aidat alacağı avukatı denilmektedir. Avukatlar bu gibi durumlarda Yöneticinin yada yönetim kurulunun Noterden çıkaracağı bir vekalet ile mülk sahiplerine yada varsa kiracılarına karşı Aidat alacağına ilişkin icra takibi başlatırlar ve tahsilatı gerçekleştirirler.

Aidat Alacağı Takipleri Nerede Başlatılır?

Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklana davalarda görevli yer taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleridir. Dolayısıyla konumuzla alakalı olan aidatlarda da taşınmazın bulunduğu yer İcra Müdürlükleri yetkilidir. Örneğin taşınmaz Ankara ilinde ise Ankara İcra Daireleri yetkilidir. Yetki aynı zamanda ilçelerde de farklılık gösterebilir. Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören gibi merkez ilçelerde Ankara mahkemeleri yetkili iken Sincan ve Etimesgut ilçelerinde Ankara Batı Adliyeleri yetkilidir.İşte karşılaşılan bu sorunlarda yöneticiler avukatlara vekalet vererek sorunu onların yerine çözmelerini isterler. Avukatlar ise hukuk kuralları dahilinde alacağın tahsili için çeşitli aksiyonlar alırlar. Örneğin, icra takibine rağmen ödeme yapılmazsa haciz işlemlerine başlayarak tahsilat için çaba gösterirler, herhangi bir itiraz durumunda ise itirazın iptali davası da açmak için gerekli çalışmalar yaparlar. Özetle Aidat Alacağı Avukatı olarak bilinen avukatlar taşınmazın bulunduğu yer mahkemelerinde görevlerini yaparlar.

Aidat Alacağı Avukatı Kat Maliki ile Çalışır mı?

Kendisine karşı icra takibi başlatılmış, ya da yönetimin haksız yere aldığı karara ve belirlediği tutarlara itiraz kat malikleri de bu hukuki süreci sorunsuz bir şekilde geçirebilmek için avukat arayışına girer. Bu güvenilir avukatı genellikle çevresinden araştırarak edindiği bilgiler ışığında seçer. Bu sayede avukat hatası nedeni ile ortaya çıkabilecek olan sorunları engelleyebilirler. Açılan dava çeşitlerinden biri de aidat alacak davalarıdır. Bu tarz davalar ile sorun yaşayan kat malikleri aidat alacağı avukatı bulmak için araştırma yapar. Çalışmak istediği bir avukat bulduktan sonra ona vekalet vererek hukuki süreci ona bırakır. Avukat da kanunları kullanarak müvekkilini savunur.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr