Site icon Ankara Avukat Kübra YILDIZ ÇOLAK

Vergi Hukuku

Türk Yargı Sisteminde avukatlar dava takibi hukuki danışmanlık verme ile yetkilendirilmiş tek meslek gurubudur. Bunun haricinde hiçbir meslek gurubun vekaleten dava açma ve hukuk alanında danışmanlık verme hakkı yoktur. Vergi Danışmanlığı olarak verilen hizmetler sadece vergilendirme aşamasında kişilerin hangi usulleri takip edeceği hakkında bilgi verebilmekte olup hukuki anlamda danışmanlık vermeleri de suçtur. Bunun yanı sıra ülkemizde avukatlık için resmi olarak uzmanlık sıfatı kullanma da yasal değildir. Ancak kişiler tarafından bu olgu bilinmediğinden yapılan araştırmalarda; örnek olarak Ankara’da çalışma yapan kişilerin Ankara Vergi Avukatı şeklinde arama yaptıkları görülmektedir. Vergi Hukuku her avukatın ilgilendiği bir alan olmadığından bu alanda bir eksikliğin olduğu bilinmektedir. Bu davalarda Mali Müşavirler ile bilgi alışverişleri yapılması da mümkün olup mevzuatın karmaşıklığı gereği de gerekli araştırmaları yapmak önem arz etmektedir.

Vergi Hukuku ve Vergi Mahkemeleri

Vergi kısaca devletin kişilerde gelirleri ve varlıkları üzerinden aldığı bedeldir. Bu alanda devletin nasıl vergi toplayacağı ile ilgili de Vergi Hukuku ilgilenmektedir. Yanı sıra harç, pul, resim vs gibi bedeller de bu kapsamdadır. Vergi Mahkemeleri de özel mahkemelerden olup bu alandaki uyuşmazlıkların giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ankara ilinde Bölge İdare Mahkemeleri bünyesinde yer Alan Ankara Vergi Mahkemeleri bu ildeki vergi uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmaktadır. Toplamda yedi adet mahkeme olmakla birlikte dört adet de Vergi Dava Dairesi bulunmaktadır.  Davalar e-imza yada mobil imza ile UYAP sistemi üzerinden açılabileceği fiziki olarak da tevzi bürolarından işlemler yapılabilir.

Ankara Vergi Avukatı İhtiyacı İçin Ne Yapılmalı

Yukarıda belirtildiği Vergi Konusunda Uzman Avukatlar Ankara ilinde dahi diğer hukuk dallarına oranla daha az olduğu görülmektedir. Yanı sıra Vergi Ceza Avukatları da bu orana dahildir. Spesifik bir konu olması nedeniyle bu alanla ilgili olan hukukçular ilgili olmaları nedeniyle konu hakkında araştırmalar yapmakta ve müvekkillerine hizmet vermektedir. Türkiye’de Baroya kayıtlı tüm avukatların yasal olarak tüm davalara katılma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenledir ki vergi davaları tüm avukatlar tarafından takip edilebilir. Önemli olan davayı kabul etmesidir. Bu alanda bir yetkinliği, çalışması, detay bilgisi bulunmuyorsa kabul etmeyebilir. Ankara ilinde birçok avukat mevcut olup gerek referans ile gerekse de yapılacak araştırmalar ile gerekli görüşmeler yapılarak davanın takibi sağlanabilir. Bu sebeple arama yaparken Ankara Vergi Avukatı olarak arama yapmak anlamsız olmakta, bürosunda avukat ile görüşülmeden karar verilmemesi gerekmektedir.

Exit mobile version