info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Aile Hukuku ve BoşanmaAnlaşmalı Boşanma Protokolü

27 Eylül 2016

Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlamak için tarafların tüm konularda uzlaşma sağlamış olmaları gerekmektedir. Eğer uzlaşma sağlanamamış ise Anlaşmalı Boşanma olmayacağından Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanmasına da gerek yoktur. Ayrıca yıllara göre de bu protokol değişmez ve 2017 yılı için yada farklı bir yıla ilişkin özel protokol olmaz. Kanun değişmedikçe protokol aynıdır. Bu sebeple bu protokol 2017 yılının mı diye farklı bir sorgulama yapılmasına gerek yoktur.

Protokolün Hazırlanması

Analaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken ilerde sorun yaratmayacak şekilde, kesin ve net olarak anlaşmanın ifade edilmesi gerekmektedir. Eğer tarafların çocukları, nafaka talepleri, mal varlıkları, tazminat talepleri v.s var ise protokolün dikkatlice hazırlanması gerekmekte, örnek protokollerden uzak durulmalıdır. Zira boşanma kişiye özel bir husus olup herkesin talepleri farklılık göstermektedir. Aşağıda her ne kadar Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriği hakkında bilgi verilse de bir hukukçudan destek alınması faydalı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2017
Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği

Boşanma;

Protokole başlamadan eşlerin birbirlerinden boşanmak istedikleri, davanın kim tarafından açıldığı ve davayı karşı tarafın kabul ettiği hususu belirtilmelidir.

Velayet;

Varsa reşit olmayan çocuk yada çocukların velayetinin kimde olacağı, bu konuda taraflar arasında anlaşmazlık olmadığı belirtilmelidir. Reşit, yani 18 yaşından büyük çocuklar var ise Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriğinde bu konuya yer verilmeyecektir.

Çocuklar ile Kişisel İlişki;

Reşit olmayan çocukların velayeti kime verildiyse karşı tarafa belirli süre ve günlerde çocuklarla görüşme süresi vermelidir. Bu süre taraflarca belirlenebileceği gibi mahkemenin taktirine de bırakılabilir.

Nafaka;

Tarafların birbirlerinden nafaka talep edip etmedikleri, varsa reşit olmayan çocuklara nafaka ödenip ödeneceği, nafaka talebi var ise ne kadar talep edildiği ve artış oranı ile tarafların bu konuda anlaşma sağladıkları yazılmalıdır.

Tazminat;

Eşlerin birbirlerinden tazminat talepleri var ise protokole yazılmalıdır. Ayrıca tazminatın tutarı ve ödeme günleri de belirlenmeldir.

Mal Varlığı ve Kişisel Eşyalar;

Tarafların üzerlerine kayıtlı mal varlıklar (Ev, Araba, Arsa v.s.), kıymetli eşya (Altın, Gümüş, Elmas v.s), Nakit Para vs. gibi varlıklar ile evde bulunan ev eşyalarının paylaşımı hususu net olarak belirtilmelidir.

Yukarıdaki hususlar kesin ve net olarak Anlaşmalı Boşanma Protokolü ne yazıldıktan sonra dava açılmalıdır. Ayrıca açılmış olan çekişmeli boşanma davasında da sonrada anlaşma sağlanarak protokol hazırlanabilir.

Dava açılarak protokol mahkemeye sunulduktan sonra taraflar duruşmada protokolü kabul ettiklerini beyan edeceklerdir. Duruşmada ve Gerekçeli kararda protokole göre karar verilip verilmediği dikkatlice kontrol edilmelidir. Genellikle eşler nasıl olsa protokol yatık diyerek kararları okumadan tebliğ almaktadır. Mahkemeler bazen bu hususları gerekçeli kararda yazmamakta, yada eksik geçirmektedir. Bu sebeple karar alındıktan sonra gerekirse tavzih yada temyiz süreleri göz önünde bulundurularak mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Örnek olarak protokolde  06 abc 123 plakalı aracın davacıya ait olacağı kararlaştırılmakta iken dikkatsizlikten dolayı davalı yazılmakta, yada nafaka, tazminat tutarı yada görüşme günleri eksik yazılmaktadır. Bu sebeple hatalı yazılan karara itiraz etmeyen taraf mağdur olmaktadır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr