Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Olan Şartlar!

Sulh yoluyla evliliğin sonlandırılması işlemine anlaşmalı boşanma denir. Bu anlaşmanın sıkı şartlarla bağlanmadığı, bazı konulardaysa hakimin kendiliğinden müdahalede bulunabildiği ve kanuna uygun olmayan gereklilikleri kabul etmediği bilinmelidir. Bu durumu örneklemek gerekirse çocuk velayetlerinde yapılan düzenlemelerde nafaka ile taraf görüşmelerinin çocuğun menfaatini gözetmesi böylelikle de tekrardan düzenlenebilmesi durumundan söz edebiliriz. Peki, bu anlaşma hangi şartları temel alıyor? Bu boşanma şekli için evlilik sürecinin kanuni düzeyde 1 yılı tamamlamış olması gerekecektir. Yani 1 Kasım 2017 tarihinde evlenen çifltler 1 Kasım 2018 tarihinden önce davayı açamazlar.  Ayrıca her iki taraf da nafakayı, velayeti, mal paylaşımını ve benzeri konuları görüşerek boşanma protokolüyle bağlamalıdır. Taraflar dava sürecine bizzat katılmalıdır. Yani iki tarafın da duruşmada hazır olması gerekecektir. Taraflar protokolü kabul ettiklerini hakim karşısında da söylerse tek bir celse ile boşanabileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Hangi Aşamalara Tabidir?

Anlaşmalı boşanma sürecine bakıldığında taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre bu sürecin kısalabileceğinden bahsedilebilir. Her ne kadar bu durum için garanti denilemese de tevzi edilen davaya dair duruşma gününü öne alabilmek için mahkemeden talepte bulunmak mümkündür. Peki, bu süreçte ne tür aşamalardan geçiliyor? İlk olarak çiftler kararlarını yeniden gözden geçirir. Ardından verilen kararlar neticesinde anlaşma, protokole alınır. Protokole alınan kararlar ışığında dava dilekçesinin hazırlanma aşamasına geçilir. Ardından da taraflardan biri için ikametgahın olduğu yer, davayı açması beklenen kişi yahut avukat tarafından mahkemeye sunulur. Eğer dilekçe H. M. K için uygun görülmez ise mahkemece reddi yapılır. O nedenle dilekçenin usule göre hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Aksi bir durumda mahkeme masrafı davacıya bırakılır. Son olarak duruşmanın ne zaman yapılacağı taraflara yahut avukatlarına bildirilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli!

Anlaşmalı boşanma sürecinde gerekli olan şartları eksiksizce tamamlamaya dikkat etmelisiniz. Genelde taraflardan bir tanesi söz konusu şartları lehine göre belirlemektedir. Diğer tarafın ise karşısına çıkarılan şartları daha doğrusu şartların yer aldığı protokolü hukuki değerlendirmeyi yapmaksızın kabul ettiği görülür. Böylece şartları asıl belirleyen kişi kendi çıkarlarına göre hareket edecektir. İşte bu durumun önüne geçmek için en doğru yol iki tarafça ortak alınan kararlar çerçevesinde protokolün hazırlanmasıdır. Aksi halde söz konusu sürecin ileri dönemlerinde sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Şöyle ki imza ile protokole dahil edilen şartların düzeltilmesi duruşma sırasında talep edilecek olunursa ve diğer taraf bu durumu kabul etmezse boşanma gerçekleştirilemeyecek böylece de dava uzamış olacaktır. O nedenle en başta şartlarda net olarak anlaşma sağlanması oldukça önemlidir.