info@kubrayildiz.av.tr
Basamaklı Sok. No:11 Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat Mülkiyeti KanunuApartman – Site Aidatı Nasıl Hesaplanır

5 Ekim 2017

Apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarının giderlerinin karşılanması için aidat toplanması kaçınılmazdır. Bu yazımızda aidatların nasıl belirlendiği ve hesaplandığı, bağımsız bölümlere (daire, dükkan, depo v.s) nasıl paylaştırıldığı hakkında özet bilgiler yer almaktadır.

Aidatın Belirlenmesi

Aidatın Belirlenmesinde taşınmazın giderleri dikkate alınmaktadır. Bu giderler yönetim, kapıcı, güvenlik, temizlik, asansör, elektrik vs. gibi yaşamın devam etmesi için gerekli olan kalemlerdir. Aidat tutarları yıllık olarak belirlenir ve işletme projesinde gösterilen giderler dikkate alınır. Aidatlar belirlenirken ana taşınmazın bağımsız bölüm sayısı ve dairenin arsa payı üzerinden hesaplama yapılır. Eğer tüm daireler eşit ölçülerde ise arsa payı dikkate alınmamaktadır.

Aidatın Hesaplanması

Aidatın hesaplanmasında bağımsız bölümlerin arsa payı dikkate alınacaktır. Kat Mülkiyeti kanunda; eğer kat malikleri farklı bir anlaşma yapmazlar ise kapıcı ve güvenlik gibi çalışanların giderlerine eşit oranda, yönetici aylığı ve diğer tüm giderlere de arsa payları oranında katılmalıdır. Aidat belirlenirken Yönetim Planı da dikkatlice incelenmelidir. Örnek vermek gerekirse;

Kapıcı                 : 3.000,00 TL

Güvenlikler       : 15.000,00 TL

Teknik Eleman : 3.000,00 TL

Yönetici              : 3.500,00 TL

Temizlik, asansör, elektrik, su, posta, kırtasiye vs. : 11.500,00 TL

Yukarıdaki giderler dikkate alındığında eğer kat malikleri tarafından giderlerin eşit olacağı hususunda ortak bir karar alınmamışsa Kat Mülkiyeti Kanunu 20. Md gereği yukarıda izah edildiği şekilde paylaşacaklardır. K.M.K. 20. Md ye göre hesaplama yapılırsa

Kapıcı + Güvenlik + Teknik Eleman = 21.000,00 TL

Yönetici + Diğer Giderler = 15.000,00 TL

Bu apartmanın 140 adet A, B, C, D tipinde aşağıda sayıları yazılı, 4 farkı arsa payında dairesi olsun.

40 Adet A Tipi : 80 m2 — 40 * 80 = 3200 m2

40 Adet B Tipi : 100 m2 — 40 * 100 = 4000 m2

30 Adet C Tipi : 120 m2 – 30 * 120 = 3600 m2

30 Adet D Tipi : 140 m2 – 30 * 140  = 4200 m2

Toplam Alan = 15.000 m2

Yukarıdaki hesaba göre arsa payına göre hesaplanması gereken giderlere ilişkin 1 m2 ye düşen tutarı bulmak hesaplamada faydalı olacaktır.

Arsa payına göre hesaplanması gereken tutar : 15.000,00 TL

Dairelerin Toplam Arsa Payı: 15.000 m2

Hesaplama : 15.000 TL / 15.000 m2 = 1 TL

Görüleceği üzere binanın 1 m2 sinin arsa payına düşen aidat tutarı 1 TL dir.

Diğer yandan bu binada toplam 140 daire yer almaktadır. Eşit paya bölünecek diğer giderlerin toplamı ise 21.000,00 TL dir. Bu sebeple 21.000 / 140 = 150,00 TL her dairenin eşit ödeyeceği tutardır.

K.M.K 20 md göre hesaplanan aidat tutarları :

A Tipi Daire : 80 * 1= 80,00 TL + 150,00 TL = 230,00 TL

B Tipi Daire : 100 * 1 = 100,00 TL + 150,00 TL = 250,00 TL

C Tipi Daire : 120 * 1 = 120,00 TL + 150,00 TL = 270,00 TL

D Tipi Daire : 140 * 1 = 140,00 TL + 150,00 TL = 290,00 TL


https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Basamaklı Sok. No:11 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr