info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas HukukuAraç Haczi Talebi

21 Ekim 2019

Ankara … İcra Müdürlüğü’ne

Dosya Esas No: 2019/…

Borçlu/Borçlular        :

Yukarıda dosya esas bilgisi yazılmış olan dosyanızda belirtilen borçlu açısından dosya kes inlemiş olup borçlunun adına kayıtlı olduğu tespit edilen 06 xyx 06 plakalı aracına haciz şerhi konulmasını talep ederim. 21.10.2019

Borçlu – Alacaklı / Vekili Avukat ..– İmza

Araç Haczi Talebi Şartları

Borcun tahsili için yapılacak olan hacizlerde öncelikle icra takibinin başlatılan dosyanın kesinleşmesi gerekmektedir. Yani dosyaya itiraz edilmemiş olması yada itiraz edilse dahi iptaline yada kaldırılmasına ilişkin bir mahkeme kararının olması gerekmektedir. Daha sonra işlemlere başlanabilir. Araç Haczi Talebi için de aynı şartlar geçerli olup kesinleşme esastır.

Araç Haczi Talebi Nasıl Yapılır

Alacaklı yada alacaklı avukatı dosyada UYAP üzerinden sorgu yaparak borçlunun üzerine kayıtlı araç olup olmadığını tespit eder. Daha sonra avukat UYAP sistemi üzerinden yukarıda örneği verilen Araç Haczi Talebi içeriğine uygun olarak belgeyi hazırla ve yine sistem üzerinden e-imza ile gönderir. Avukat ile yapılmayan işlemlerde ise kişiler öncelikle araçların tespitini yada biliyorlarsa plaka bilgileri ile aynı şekilde talebi hazırlayarak dosyaya sunarlar. Bu işlemin yapılmasından itibaren gerekenler yapılmaktadır. Talep olmadan resen yani kendiliğinden müdürlük işlem yapma yetkisine sahip değildir.

blank
Araç Haczi Talebi

Talep Sonrası İşlemler Nelerdir

Dosyada belirtilen plakalara ilişkin haciz işlemi icra müdürünün onayı ile gerçekleşmektedir. Haciz işlemi ise online olarak yapılmaktadır. Talebi onaylayan müdür aracın gerçekten borçluya ait olduğunu tespit ederse şerh koyar. Ancak borçlu aracı sattıysa işlemi gerçekleştirmez. Daha önceleri emniyet müdürlüklerine müzekkere yazılarak bu işlemler yapılsa da artık sistem üzerinden anında yapılabilmektedir.  Örneğin 06 plakalı bir araç için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere gönderilmesi gerekiyorken bu süreç artık son bulmuştur.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr