info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas HukukuAraç Yakalama Talebi

2 Mayıs 2019

Senet, çek, fatura, mahkeme kararı gibi borç doğuran işlemler neticesinde belirlenen bedel ödenmediği taktirde borcun tahsili için yapılan hukuki işlemlerden biri de icra takibi başlatmaktır. Alacaklı kişi borcun türüne ve nedenine göre talep hazırlayarak icra takibini başlatır. Artdında da takibin kesinleşme ile birlikte haciz işlemlerine geçilir. Bu işlemlerden biri de Araç hacizleridir. Araçlara yapılan hacizlerin ardından satış işlemlerine geçilmesi için aracın öncelikle yakalanması gerekmektedir. Bunun için de icra dairesine Araç Yakala Talebi beyan edilir. Bu işlem neticesinden aracın kaydına Yakalama şerhi konulur ve aracın kayıt sorgusunda bu şerh görünür. Araç hakkında yasal bir işlem yapıldığında ise araca el konularak muhafaza altına alınır.

blank
araç yakalama talebi örneği

Araç Yakalama Talebi Nasıl Hazırlanır

Öncelikli olarak yapılan sorgulamalarda aracın dosyada var olan borçlu adına kayıtlı olması gerekmektedir. Kaydın tespit edilmesinden sonra ise haciz şerhinin konulması gerekmektedir. Ardından Araç Yakalama Talebi yapılabilecektir. Bu işlemde hacizli olan aracın görüldüğü yerde muhafaza altında alınması için gerekli işlemleri yapmak adına bir istemde bulunulur. Bu talep yazılı olabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Ancak sözlü taleplerin tutanak altında alınması gerekmektedir. Tutanak altında alındıktan sonra yine alacaklı yada avukatı tarafından talep imzalanır. Ardından daire tarafından belirlenen bir tutar dosyaya yatırılır. Bu tutar da aracın yakalanması ve otoparka çekilmesi masrafları ile belli bir süre otopark bedelinin ödenmesi için kullanılmaktadır.

Yakalamanın Yapılması İşlemi

UYAP ekranlarından ilgili daireler tarafından Yakalama kolayca konulabilmekte yada kaldırılabilmektedir. Önceleri bu işlemler için Emniyet Müdürlükleri ile yazışmalar yapılarak müzekkereler gönderilse de artık basit bir işlemle yakalama konulmaktadır. Kayıt araç siciline işlendikten sonra gerek alacaklı yada avukatın aracı bularak ihbar etmesi, gerekse de rutin kontrollerde kolluk kuvvetleri tarafından bu kaydın tespit edilmesi ile derhal araç bağlanarak çekiciler ile en yakın yediemin otoparkına çekilir. Borcun ödenmesi halinde ise Araç Yakalama Talebi iptali için tekrar talep açılır ve kayıt kalkar. Bu aşamadan sonra borçlu aracını teslim alabilmektedir. Borç ödenmediğinde ise aracın satışı yapılana kadar otoparkta tutulmaktadır.

Araç Yakalama Talebi Örneği word belgesi

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr