info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Pratik BilgilerAvukat Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

25 Kasım 2019
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Avukat-Olmak-İçin-Ne-Yapmak-Gerekir.jpg

Avukat Hukuk Fakültesinde öğrenim görmek gerekmektedir. Ardından yasal avukatlık stajının başlatılması ve tamamlanması gerekmektedir. 2019 yılında yeni yapılan düzenleme ile sataja başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından başarı olma şartı getirilmiştir. Daha önce sadece mezuniyet yeterliyken artık sınav koşulu getirilmiş oldu. Bu da mesleğin daha kaliteli ve nitelikli olmasını sağlamaktadır. Stajın ardından ise uygun görüldüğü taktirde bağlı bulunduğu baro tarafından Barolar Birliğine ruhsat için başvuruda bulunulur ve gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra uygun görüldüğü taktirde Avukatlık Yemini ederek mesleğe başlar.

Avukatın Görev Tanımı

Avukatlar, hukuki, idari veya cezai yargılamada müvekkillerini temsil eder ve savunmalarını yaparlar. Davaları kazanabilmek için de gerekli delilleri mahkemelere sunarlar. Ayrıca, müvekkillerine ihtiyaçları olan yasal hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmekler yaparak tavsiyelerde bulunur ve hukuka uygun koşullarına göre en iyi olan yolu seçmeleri için onlara tavsiyelerde bulunurlar. Avukat hukuki konular hakkında araştırmalar yaparak yasaları, yönetmelikleri ve mahkeme kararlarını yorumlama konusunda bilgi sahibidirler. Ayrıca 5 yılı aşkın olan avukatlar da Stjayer yetiştirme ve onay verme yetkisine sahiptirler.

Avukatlar bu mesleğin çeşitli alanında uzmanlaşabilir. Örneğin, ceza hukuku, savunma, kovuşturma, vergi veya idare hukuku gibi belirli bir hukuk alanında uzmanlaşmayı seçebilirler. Avukatlar çoğunlukla serbest olarak kendi bürolarında çalışırlar, ancak müvekkilleri ile görüşürken veya duruşmalarına katılırken ofis dışında da hizmet verebilirler.

Avukatlıkta Kariyer

Avukatlar gerçek kişilere, tüzel kişi olan şirket, dernek, sendika, vakıf gibi kişilere ve devlet kurumlarına yasal konular ve uyuşmazlıklar hakkında tavsiyelerde bulunur ve mahkeme ve diğer kurumlarda, yasal işlemlerinde onları temsil ederler. Vekil olarak da adlandırılan avukatlar müvekkillerini yasal hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirir ve kanunların hukuki dilini yorumlayarak ihtiyacı olan konuda yardımcı olurlar. Ayrıca gerekli yasal delilleri sunarak ve beyanlarda bulunarak müvekkillerini mahkemede savunurlar. Avukatlar, araştırma yapar ve davalar, talepler ve sözleşmeler gibi belgeleri hazırlarlar. Ayrıca stajyerlerin ve yasal sekreterlerin çalışmalarını da denetlerler. Avukatlar, ihtiyaçları doğrultusunda Ticaret hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku gibi bir konularda da uzmanlaşabilirler. Avukatlar tüm davaları takip edebilirler ve bunun için yasal bir engel olmayıp tamamen ilgi alanları doğrultusunda çalışmalarını yapabilirler.Diledikleri taktirde ise Yüksek Lisans da yapabilirler.

Avukatlar Başka İş Yapabilir mi?

Avukatlar ticaret yapamazlar. Bir şirkette sadece ortak olabilirler ve imzaya yetkili kişi olarak da hareket edemezler. Yani limited şirkete müdür olarak atanamazlar. Avukatlıkla bağdaşan işlerden Marka Vekilliği Uzlaştırmacılık ve Arabuluculuk yapmalarında ise engel bir durum bulunmamaktadır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr