Avukat Kimdir? Avukat Kime Denir?

Avukat, hukuk fakültesinde gerekli eğitimi alarak mezun olmuş, avukatlık stajı yapmış, serbest, başka bir avukatın yanında yada bir şirkette veya bir kuruma bağlı olarak avukatlık mesleğini icra eden kişiye denilir. Avukatlar, kurum avukatları dışında baroya kayıtlı olmak zorundadırlar. Avukatlık ruhsatına ve hukuk fakültesi diplomasına sahiptirler ve bulundukları şehirlerdeki baroya kayıtlı olarak faaliyet gösterirler. Avukatlık mesleğindeki kişiler, mahkeme sürecinde davacı ya da davalıların hukuksal işlemlerini gerçekleştirerek özel ve tüzel kişilerin haklarını savunur. Müvekkillerinin lehine davranmakla yükümlüdürler, aleyhlerinde olan söz ve davranışlarda bulunamazlar. Avukatlar iş ve dava takibi dışında, hukuki konularda danışmanlık, hakemlik ve arabuluculuk görevlerini de yerine getirebilirler. Tüm dünya ülkelerinde bir avukatlık kanunu mevcuttur. Uluslararası avukatlık meslek tekeli denilen bu kurala bağlı olarak avukatlar, tüm ülkede ya da eyalette avukatlık mesleğini icra edebilirler. Ancak, bazı davalar ve işler yurt dışında faaliyet gösteren avukatlar tarafından da yapılabilmektedir.

Avukat Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Avukat görevlerini sıralarsak;

 • Hukuksal sorunlarda yol gösterici olarak danışmanlık hizmeti vermek
 • Resmi dairelerdeki işleri ve adli işlemleri takip ederek, gerekli bilgi ve belgeleri düzenlemek
 • Üstlendiği davayı, dava süresince izlemek ve takip etmek
 • Mahkemelerde ve tüm yargı organlarında, gerçek ya da tüzel müvekkillerine ilişkin hakları savunmak

Temel olarak bu görevleri yerine getiren avukatlar genellikle büro, adliye gibi kapalı ortamlarda, gerekli durumlarda da keşif çalışmaları adı altında açık alanlarda çalışırlar. Yoğun sorumluluk gerektiren meslekte avukatlar müvekkilleriyle, hâkim ve savcılarla, adli personelle ve emniyet görevlileriyle sürekli iletişim halindedirler.

Avukat Olma Şartları Nelerdir? Kimler Avukat Olamaz?

Avukat olmak için,

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Hukuk fakültesi mezunu olmak,
 • Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
 • Avukatlığa engel hali bulunmamak,

gibi belirli şartlara haiz olmak gerekmektedir. Bunların dışında avukatlığa engel olan bazı durumlar mevcuttur. Bunlar;

 • Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak. (Yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanlar affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)
 • Kesinleşmiş bir disiplin kararı ile hâkim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak.
 • Mahkeme kararı ile kısıtlanmış, avukatlık mesleğine uymayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak.
 • Avukatlık mesleği ile uyuşmayan bir işle meşgul olmak.
 • Avukatlık yapmaya engel vücut veya akılca engeli olmak.
 • İflas etmiş ve hakkında aciz vesikası verilmiş olup itibarı iade edilmemiş bulunmak.