Avukatlık Ücretleri

Avukatlık Ücretleri neye göre belirlenir konusu toplum tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Avukatlar davalar davam için ne kadar ücret ister, ücreti nasıl belirler, diğer avukatlarda mı aynı ücreti ister? Bu sorular daha önce avukat ile çalışmamış birçok kişinin avukat ile çalışmadan önce aklına takılan sorulardan bazılarıdır. Öncelikle belirtmek gerekirse avukatların takip edecekleri davaların asgari ücret tarifesi her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenir ve Resmi Gazetede Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak ilan edilir. Ancak azami ücret belirlemesi olmadığından kişiler asgari ücret tutarının altında olmamak kaydıyla avukat ile karşılıklı olarak ücret belirleyebilirler.

Avukatlık ücretini belirlerken avukatların göz önünde bulundurdukları bazı hususlar şöyledir.

  • Avukatın kendi tecrübe ve becerisi
  • Diğer avukatların konu ile ilgilenme durumu
  • Dava yada iş için ne kadar zaman harcayacağı
  • Dava yada işin zorluk derecesi
  • Taraf sayısı
  • Kazanma / Kaybetme ihtimali
  • Karşı tarafın mali durumu
  • Diğer avukatların bu dava yada iş ile talep ettikleri ortalama ücret.

Görüleceği üzere ücret belirlemedeki bazı kriterler aslında diğer serbest meslek çalışanları ile hemen hemen aynıdır.

Avukatlar yukarıdaki hususlara göre kendi inisiyatiflerine göre ücret belirleyebilir, dilerse davayı kabul etmeyebilir. Avukatlar işi kabul edip etmemekte serbesttirler. Bu sebeple davanız yada hukuki sorununuz ile ilgili avukat ile konuşulması ve ücretler hakkında öncelikle bilgi alınması ve sözleşme talep edilmesi faydalı olacaktır.

Bunların yanı sıra avukatların talep ettikleri bazı ücretlerden bahsedecek olursak;

Dava Ücreti

Dava Ücreti avukatın davayı kabul edip bu dava için talep edeceği ücrettir. Dava ücreti kimi durumlarda sabit bir ücret olarak belirlenebileceği gibi para ile ölçülebilen davalarda dava sonunda yüzde olarak da belirlenebilir. Örneğin tazminat davalarında davacı olan taraf dava sonucunda karşı taraftan bir bedel talep etmekte, eğer bu bedel mahkeme tarafından kabul görürse karşı taraftan tahsili talep edilecektir. Avukatlar bu durumda yüzde ile anlaşabilirler. Tabi burada davalının mali durumu da önemlidir. Mali durumdan kötü durumda olan bir şirket yada kişi için açılan davanın sonucunda herhangi bir tahsilat söz konusu olamayacaksa avukatlar bu riske girmeyebilirler.

Karşı Taraf Vekalet Ücreti

Avukatlar davayı kazandıklarında mahkemece davacı lehine karşı taraftan vekalet ücreti ödemesi yönünde karar verilir. Her ne kadar kararlarda davacı/davalıdan alınıp davalı/davacıya verilmesine şeklinde karar verilse de bu ücret avukatındır. Müvekkil adaylarının sıklıkla talep ettikleri şey ise; “dava başlangıcında bizden ücret almayın, kazanırsanız karşıdan alın” Yukarıda izah edildiği gibi avukatlar asgari ücret tarifesi altında çalışamayacaklarından bu durum tezatlık yaratmaktadır. Zira avukat zaten davayı kazandığında mahkeme kendisine avukatlık ücreti taktir edecektir. Ancak karşı taraf mali yönde kötü bir durumdaysa, dava kazanılsa bile ücret karşı taraftan tahsil edilemediğinde avukat bedelsiz olarak davayı takip etmiş olacaktır. Örneğin bir boşanma davasında davacı olarak müvekkilini temsil eden avukat davayı kazandığında müvekkilin talebini karşılamış ve boşanmasını sağlamış olacaktır. Ancak eğer talep edildiği gibi ücreti karşıdan alma konusunda anlaşma sağlandıysa mahkemece kendisine taktir edilen avukatlık ücretini kendisi tahsil etmek için uğraşacaktır. Alamadığında bu davayı bedelsiz takip etmiş olacaktır. Bu sebeple genelde bu gibi teklifler avukatlar tarafından hoş karşılanmamaktadır.

Danışma Ücreti

Danışma Ücreti sitemiz içeriğinde incelenmiş olup ilgili sayfadan bilgi edinilebilir. Danışma ücreti saat olarak belirlenmekle birlikte genelde takip eden saatler için ayrı bir fiyat belirlenmektedir.

Dilekçe Ücreti

Dilekçe Ücreti, yapılacak bir başvuru, ihtar, fesif gibi belge yazımını içeren talepler için belirlenen ücrettir. Avukatlar bilgi ve tecrübeleriyle yazılı olarak yapılacak işlemlerde müvekkillerine vekaleten işlem ya

Masraf Ücretleri

Her davanın masrafı olmakla birlikte mahkemeden mahkemeye, davanın durumuna göre masraflar değişkenlik göstermektedir. Bu masraflar içinde Bilirkişi Ücreti, Keşif Ücreti gibi hususların yanı sıra parasal konularda açılan davalarda harç miktarları da dava bedeline göre yükselmektedir. Bu ücretler avukatlar tarafından belirlenmemekte, müvekkilerden talep edilerek mahkemelere ödenmektedir. Davanın kazanılması durumunda ise karşı taraftan alınması yönünde mahkemece karar verilmektedir.