info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Pratik BilgilerBaro Levhası

23 Mart 2018

Baro Levhası avukatların bağlı oldukları baronun kayıtlarının tutulduğu yerdir. Avukatlar Baro Levhasında yazılı olmadıkça Avukatlık ünvanını kullanamadıkları gibi dava ve icra takibi gibi işlemleri de yapamazlar. Levhaya yazılma yükümlülüğü Avukatlık Kanununun 7. Kısmında düzenlenmiş olup Baro Levhası kaydı olmadan avukatlık yapılamayacağı, avukat ünvanı kullanılması durumunda öngörülen cezaları düzenlemiştir.

Baro Levhasına Yazılma Yükümlülüğü

Avukatlık Kanunun 7. Kısım Madde 66 da;

Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasına yazılmakla yükümlüdür.

Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartıyla, memleketin her yerinde avukatlık yapmaya yetkilidir.

denilmektedir. Buradan anlaşılan, avukatlık faaliyetinden bulunmak isteyenler çalıştıkları illerde buluna baroların levhasına yazılmakla mükelleftir. Türkiye’de her ilde Baro bulunsa da istisnai olarak Ardahan ilinde baro yoktur ve bu ilimiz Kars-Ardahan Bölge Barosu  olarak faaliyet gösteren Kars Barosu ile beraber faaliyet göstermektedir.

Avukatlar çalışma adreslerindeki barolara kaydını yaptırdıktan sonra artık Türkiye’nin her yerindeki adliye ve avukatlık mesleğinin gerekli olduğu yerlerde görev yapabilir.

Sürekli Olarak Görev Bölgesinden Farklı Yerde Görev Yapılması

Avukatlık Kanunun 7. Kısım Madde 67 de;

Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık eder veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, o yer barosu yönetim kurulu tarafından bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere, avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilir.

denilmektedir. Maddeden anlaşılan; eğer avukat kayıtlı olduğu Baro Levhasından farklı bir bölgede sürekli olarak görev yaparsa bu durumun tespiti gerekmektedir. Örneğin bir kamulaştırma faaliyet için sürekli olarak o bölgede bulunmak zorunda olan, veya vekili olduğu bir şirketin şubelerinden birinde uzun süre görev yapacak birinin durumunun tespiti gerekmektedir.

Baro Levhasının Nakli, İnceleme, Kabul, Red

Avukatlık Kanunun 7. Kısım Madde 68, 69, 70 maddelerinde bu durum açıklanmıştır. Başka bir baronun levhasına yazılmak isteyen avukat o baronun faaliyet alanında çalıştığına dair adres göstererek durumu baronun yönetim kuruluna bildirir. Eğer hakkında bir inceleme yada bağlı olduğu baroya bir borcu varsa bu durumlar tespit edilerek sonuçlanması beklenir. Yönetim Kurulu başvurucu avukatın talebini kabul ettiği taktirde durumu Türkiye Barolar Birliği‘ne ve önceki bağlı olduğu Baroya bildirir. Başvurunun reddi halinde ise avukat Türkiye Barolar Birliği’ne itirazda bulunur, bu itiraz da kabul edilmezse İdari Yargıda dava açma hakkı bulunmaktadır.

Baro Levhasından Silinme

Baro levhasından silinmeye ilişkin bir çok hüküm bulunmaktadır. Öncelikle avukatlar kendi istekleri ile ileride tekrar yazılmak üzere Baro Lehvasından silinmek isteyebilirler. Bunun dışında avukatlık mesleğini icra edecek şartların kaybedilmesi, gerekli aidat, ücret staj kredisi ve sigorta gibi ödemelerin zamanında yapılmaması, adresinden taşınmış olup durumu bildirmemesi, kayıt olduğu andan itibaren üç ay içerisinde bir bir büro adresi bildirmemiş olması, avukatlık mesleğinin onuruna uygun hallerin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile avukatlar levhadan silinebilmektedir.

Baro Levhasına Tekrardan Yazılma

Baro Levhasından silinmeyi gerektiren durumun ortadan kalkmış olması halinde avukat tekrardan baro levhasına kaydını isteyebilir. Örneğin ödenmemiş aidatın yada staj kredisinin ödenmesi, avukat olmaya engel halin ortadan kalkması gibi durumlarda avukatın talebi halinde baro yönetim kurulu durumu tekrar değerlendirerek avukatı levhaya tekrar yazabilir.

Baro Levhasından Avukat Sorgulama

Gelişen teknoloji ile artık Türkiye Barolar birliği be bölge baroları tüm avukatların bilgilerini dijital ortama taşıyarak Baro Levhalarını internetten yayınlamaktadır. Bu sayede avukat sorgulaması kolaylıkla yapılabilmektedir. Bazı baroların Baro Levhalarının internet adresleri şöyledir.

Türkiye Barolar Birliği Baro Levhası

blank
Türkiye Barolar Birliği Baro Levhası

Ankara Barosu Baro Levhası

blank
Ankara Barosu Baro Levhası

İstanbul Barosu Baro Levhası

İzmir Barosu Baro Levhası

Bilecik Barosu Baro Lehvası

Erzincan Barosu Baro Levhası

 

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr