info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Miras HukukuBekar Kişinin Mirası Kime Kalır

21 Kasım 2018

İnsanlar sağ bir şekilde doğmalarıyla Hukuk sistemimize göre bir kişilik kazanmakta ve yasal haklarına kavuşmaktadır. Miras da bu haklardan biridir. İnsanlara alt ve üst soylarından, yani anlaşılacak tabirle akrabalarında miras kalabileceği gibi kişiler de ölümleri halinde mal varlıklarını miras olarak bırakmaktadırlar. Miras bırakan kişinin medeni durumu, yani evli olup olmaması, hatta çocuğunun olup olmaması oldukça önelidir. Hukuk sistemimizde kimlerin mirastan pay alabileceği belirlenmiş olup kişilerin evli yada çocuklu olup olmadıkları mirasın paylaştırılmasında oldukça önemlidir. Bekar Kişinin Mirası Kime Kalır sorusu da bu aşamada oldukça merak edilen konulardan birisidir. Aşağıda birkaç başlık altında bu konu incelenecek olup kısa da olsa konu hakkında kişilerin ön bilgi edinilmesi sağlanacaktır.

Çocuksuz ve Bekar Kişinin Mirası Kime Kalır

Burada önemli olan husus kişin öldükten sonra anne yada babasının sağ olup olmamasıdır. Eğer kişinin anne ve babası sağ ise kişinin mirası onlara kalır. Yani büyükler sağ iken küçüklere pay düşmez diyebiliriz. Ancak Anne ve Baba da hayatta değil ise büyük anne ve büyük baba hayatta ise onlara, hayatta değil ise kardeşler bu haktan faydalanabilecektir. Kardeşler de sağ değilse onların çocuklarına, kardeşler de yok ise 2. Dereceden akrabalarına kadar uzayacaktır. Hiçbir akraba ve hısım hayatta değilse de miras devlet hazinesine kalmaktadır. Yani Hayatta hiçbir hısım akrabası olmayan Bekar Kişinin Mirası Kime Kalır cevabı Devlet Hazinesidir. Diğer türlü öncelikle üst soy aranmakta, üst soyda kimse yok ise onların alt soyuna doğru devam etmektedir.

blank
Bekar Kişinin Mirası Kime Kalır

Çocuklu ve Bekar Kişinin Mirası Kime Kalır

Burada ya muris çocukları varken boşanmıştır yada tanıma yolu ile yada babalık davası gibi sebeplerle evlilik dışında çocuğu vardır. Yukarıda açıklandığı üzere bu konularda kişilerin alt zümresi önemlidir. Alt zümrede kimse var ise öncelik onlarındır. Yani ölen bekar kişinin çocuğu var ise miras ona kalacaktır. Birden fazla çocuk var ise aralarında eşit olarak paylaştırılacaktır. Hukuk sistemimizde ve diğer ülkelerin hukuk sisteminde de benzer kurallar belirlenmiştir. Öncelikli hak çocuklarındır. Bekar Kişinin Mirası Kime Kalır konusu araştırılırken bu hususlara dikkat edilmelidir. Tabi burada önemli olan hususlardan bir de murisin vasiyetnamesidir. Eğer vasiyetname varsa bu da değerlendirilecektir. Tam olarak mirasın kime kaldığının tespiti de çıkarılacak Mirasçılık Belgesi ile mümkündür. Bu sayede yasal olarak tüm oranlar görülecektir. Bu belge Noterliklerden alınabileceği gibi eğer karışıklık var ise Sulh Hukuk  Mahkemesi tarafından da çıkarılabilmektedir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr