info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Pratik BilgilerBilirkişi Raporuna İtiraz

4 Ekim 2019

Bilirkişi, mahkemelerde dava açılan konu ile ilgili uzmanlığı olan ve o konu hakkında mahkemeyi bilgilendirebilecek yetkinliği olan kişilerdir. Yargılamaların birçoğunda bilirkişi görüşüne başvurulur. Bilirkişiler de kendilerinden istenen bilgileri bir rapor halinde dava dosyasına sunarlar. Hukuk davalarında karşılıklı olan davalı ve davacı da kendi gerekçelerine göre Bilirkişi Raporuna İtiraz haklarını kullanabilirler. Bu durumda mahkeme tarafından dosya ek rapora yada yeni bir bilirkişiye gönderebilir. Bu durumda tekrar dosya incelenir ve varsa eksik hususlar düzeltilir. Eğer bilirkişi görüşünde bir değişiklik olmadığını görüşüne varırsa dosyayı iade eder. Tarafların bu aşamalarda da itiraz hakları mevcut olup yasal haklarını sonuna kadar kullanmak isterler. Son aşamada ise hakim rapordaki bilgilere göre kendi kararını verir. Rapordaki gibi aynen karar verme gibi bir zorunluluk yoktur.

blank
Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişi Raporuna Nasıl İtiraz Edilir

Öncelikli olarak taraflar delillerinde Bilirkişi İncelemesi talep ederlerse yada hakim bazı durumlarda resen yani kendi isteğiyle dosyanın bilirkişi incelemesine gönderilmesini isteyebilir. Davaya konu belirli bir malın fiyatının belirlenmesi yada İşçilik alacaklarına ilişkin yapılan yargılamada Kıdem, İhbar, Ücret vs gibi alacak kalemleri mahkemece görevlendirilen uzman kişi tarafından incelenir. Gerekli hesaplamalar incelemeler yapılarak bir rapor hazırlanır ve mahkemeye sunulur. (Fiyat tespitine ilişkin Kıymet Takdirine İtiraz farklı bir durum olup bu durum ayrıca incelenmiştir.) Mahkeme de bu raporu taraflara tebliğe çıkarır. Tebliğ işleminden itibaren ise 15 günlük itiraz süreci başlar. Bu aşamada dosya tekrar incelenir, mevcut duruma göre yapılan incelemenin doğru olup olmadığı araştırılır. Eğer bir eksiklik olduğu düşünülüyorsa Bilirkişi Raporuna İtiraz etmek için dilekçe yazılır. Dilekçede hangi hususa itiraz edildiği, aslında olması gerekin farklı olduğu yada hesap hatası yapıldığı düşünülüyorsa bu durum dilekçede belirtilir. Bu aşamadan sonra varsa karşı tarafın da dilekçesi beklenir. Yasal süre dolduğunda gerekirse hakim beyanları inceleyerek ek rapor yada yeni rapor isteyebilir. Eğer aksi bir durumu düşünmüyor ise dosyanın mevcut haliyle kararını verir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

Mahkemelere sunulan tüm bilgi ve belgeler dilekçe ile sunulmalıdır. Hukuk yargılamalarında ise bu dilekçelerin nasıl yazılacağı Hukuk Muhakemeleri Usul Kanununda açıklanmıştır. Bu konuda da temel hususlar aynı olup sadece itiraz edilen hususların açıklanması gerekmektedir.  Yine de bulunması gereken hususları belirtmek gerekirse;

  1. Mahkemenin Ünvanı ( Örnek : Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi )
  2. Dosya Numarası (Örnek : 2019/ 1233456 Esas)
  3. İtirazı yapan kimse Adı, Soyadı, Ünvanı, varsa avukat, vasi, temsilci bilgileri,
  4. Karşı tarafın Adı, Soyadı, Ünvanı, varsa avukat, vasi, temsilci bilgileri,
  5. Dilekçenin Konusu (Örnek : 14.02.2019 tarihli Bilirkişi Raporuna İtirazlarımızın sunulması)
  6. Açıklamalar (Hangi konulara itiraz edildiğinin belirtilmesi)
  7. Sonuç (aslında raporun nasıl olması gerektiği, mahkemeden kısaca neyin talep edildiği)
  8. Tarih, Adı, Soyadı, Ünvanı, varsa avukat, vasi, temsilci bilgileri,
  9. İmza
  10. Ekler

Yukarıdaki bilgilerle birlikte sunulan Bilirkişi Raporuna İtiraz dilekçesi tarafların kendilerince yada avukatları tarafından mahkemeye elden telsim edilir yada elektronik imzalı olarak UYAP tan gönderilir ve sonucu beklenir. Bu aşamadan sonra karar mahkemenindir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr