info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Aile Hukuku ve BoşanmaBoşanma Nedeniyle Manevi Tazminat

30 Ekim 2018

Tazminat talep edebilmek için Tazminat talep eden kişini boşanma davasında kusurlu olmaması gerekmekte yada diğer eşe göre kusurunun daha az olması gerekmektedir. Bu sebeple kusurlu olan eş manevi tazminat talep edemez.

Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat talep edebilmek için aşağıdaki hususların değerlendirilmesi gerekmektedir.

  • Boşanma davası ile birlikte açılması gerekmektedir.
  • Tazminat isteyen eşinin boşanmada kusursuz yada diğere eşe nispeten daha az kusurlu olması gerekmektedir.
  • Boşanma sonrası tazminat isteyen eşin manevi olarak yıkıma uğraması
  • Açık bir şekilde davada Manevi Tazminat talep edilmesi
  • Tarafların beşeri ve maddi durumuna göre tazminat tutarı belirlenmeli

Dava İle Beraber Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi

Her davada olduğu gibi bu davanın da belirli bir şekli ve süresi bulunmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat Boşanma Davası ile birlikte talep edilmelidir. Boşanma Nedeniyle Maddi Tazminat davadan bir yıl sonra istense de bu kural bu husus manevi tazminatta geçerli değildir. Bu sebeple tazminat Boşanma davası dilekçesi ile talep edilir. Bu husus dikkate alınmadan boşanma kesinleşmiş ise daha sonradan manevi tazminat davası açılamamaktadır.

Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat da Eşlerin Kusur Durumu

Manevi Tazminat talep eden eşin kusursuz yada daha az kusurlu olması gerekmektedir. Kusurlu olan kişinin manevi tazminat hak etmesi hukuka aykırı olduğu gibi hayatın olağan akışına da aykırılık teşkil edecektir. Örneğin eşini sürekli darp eden ve ona hakaretler eden eş kusurlu olduğu için boşanmada haksız olan kişidir. Eşinin bu davranışlarından dolayı manevi olarak zarar gören eş kusurlu olmadığı için Manevi Tazminat talebinde bulunabilecektir. Yine eşini sürekli aşağılayan, küçük gören ve başkalarının yanında rencide eden kişi de kusurlu olduğu için ve bu davranışları boşanmayı gerektirecek geçerli nedenler olduğu için Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat istenebilir. Kısacası evlililik birliği içindeki eşlerin birbirlerine olan davranışları kanunda yada yerleşik içtihatlarda boşanma nedeni sayılıyor ise eşlerden biri bu sebeplerden dolayı dava açarak boşanma talep edebilir. Ayrıca boşanmaya neden olan bu davranışlar eşlerden biri üzerinde manevi olarak bir yıkıma neden olduysa zarara uğrayan eş Manevi Tazminat talebinde bulunabilir. Örneğin Eşlerden birinin sürekli olarak alkol alması ve alkolün verdiği sarhoşluk ile eşine ve çocuklarına kötü davranması boşanma nedeni olup aynı zamanda eşlere manevi olarak da zarar veren bir durumdur.

Tarafların Ekonomik Durumlarına Göre Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat

Tazminat belirlenirken kişilerin sosyo ekonomik durumları da göz önünde bulundurulmaktadır. Sıradan bir hayatı olan kişi ile tanınmış bir kişinin manevi zararları farklılık gösterebileceği gibi tazminat istenen kişinin de sosyo ekonomin durumu da önemlidir. Düşük bir ücret ile çalışan ve mal varlığı bulunmayan bir kişi aleyhine takdir edilecek tutar ile yüksek ücret ile çalışan ve hatırı sayılır bir mal varlığı olan kişiler aleyhine taktir edilecek tutarlar farklıdır. Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat davası ile Boşanma ile birlikte açılması zaruri olup dava dilekçesinde açık bir şekilde tutar belirtilmelidir. Bu davalar Aile Mahkemelerinde açılmalıdır. Kişiler kendileri dava açabileceği gibi avukat ile de davalar takip edilebilir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr