info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Şirketler yaptıkları ticari faaliyetlerden dolayı borçlandıkları gibi müşteri yada diğer 3. kişilerden hak ve alacakları da doğmaktadır. Alacakların zamanında tahsil edilmesi borçların ödenmesinde etkili olduğundan gerek tedarikçileri ve kamuoyundaki ticari itibarın, gerekse de kredi yada çek borçlarının zamanında ödenmesinde dolayı bankalar nezdindeki itibarın artmasına neden olacaktır. Şirketlerin alacaklarından bahsetmek gerekirse; Faturadan Kaynaklı Alacaklar Faturadan kaynaklı...

Senet, çek, fatura, mahkeme kararı gibi borç doğuran işlemler neticesinde belirlenen bedel ödenmediği taktirde borcun tahsili için yapılan hukuki işlemlerden biri de icra takibi başlatmaktır. Alacaklı kişi borcun türüne ve nedenine göre talep hazırlayarak icra takibini başlatır. Artdında da takibin kesinleşme ile birlikte haciz işlemlerine geçilir. Bu işlemlerden biri de Araç hacizleridir. Araçlara yapılan hacizlerin...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2018/10/89-1-Haciz-İhbarnamesi-Örneği.jpg

İcra takibi başlatılmış dosyada borcun tahsili için tasada öngörülen birçok işle yapılmaktadır. Menkul ve gayrimenkul hacizleri gibi yapılan işlemlerin yanı sıra eğer alacaklı olunan icra dosyasında borçlunun başka kişilerde bir alacağı olduğu düşünülüyorsa bu alacaklara da haciz konulabilir. Bunun için İcra Müdürlüğünden talepte bulunulması gerekmektedir. İcra dosyasında alacaklı yada avukatı ne yapılamasını istiyorsa onu talep...

Bir hukuk devleti olan ülkemizde sosyal ve toplumsal hayatın düzenlenmesi de dahil birçok resmi süreç kanunlar tarafından düzenlenmektedir. Bu kanunların ihlali durumunda haksızlıklara karşı dava açılır. Toplumsal suçlarda suçlulara kamu davası açılırken kimi durumlarda haksız yaşandığını düşünen kişiler avukatları aracılığı ile mahkemeye başvurarak hukuk davası açabilirler. Ülkemizde bu tür davalarında yanında bir dava çeşidi olayan...

İnsanlar gerek kendi birikimleri gerekse de miras yolu ile intikal eden taşınmazlara sahip olduklarında kira geliri elde etmek için bu taşınmazı kiraya vermek isterler. Bu işlemler için de olmasa olmaz en önemli şeylerden biri Kira Sözleşmesidir. Genelde 1 yıl süreli olarak karşılıklı olarak imzalansa da ticari amaçlı kullanılacak yerlerde daha da uzun süreli yapılabilmektedir. Herşey...

İnsanlar gerek sosyal hayatlarında, gerekse de iş ve ticaret hayatlarında bir çok kişi yada kuruluşlar ile alışveriş yada borç-alacak ilişkisine girerler. Bu işlemler evlilik için mağazaya taksit borcu olabileceği gibi konut yada araç almak için bankaya kredi borcu da olabilir. Bunların yanı sıra kira borcu ve aidat borçları da günlük yaşantımızda karşılaşılan bu ilişkiler arasındadır....

89/1 Haciz İhbarnamesi Örneği ile icra dosyanızda borçlu olan kişinin başkalarında olan alacaklarına haciz koyabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; bankada parası olan borçlunun bu parasını almak için icra dosyasından İcra İflas Kanunu (İİK) 89. maddesi gereği talepte bulunulması gerekmektedir. Talepte ise Borçlunun 3. kişilerde olan hak ve alacaklarının haczi için tarafa yada taraflara haciz gönderilmesi gereği...

İcra Takibine İtiraz konusunu incelemeden önce icra takibi nedir konusunu açıklamak faydalı olacaktır. İcra Takibi; alacaklı olduğunu iddia eden kişinin, borçlu olduğunu iddia ettiği kişiye karşı İcra Müdürlüklerinde alacağın tahsili için başlattığı işlemdir. İcra takibi alacaklının takip talebiyle İcra Müdürlüklerinde başlatılır. Alacağın türüne göre takip türleri farklılık göstermekte olup itiraz mercileri ve itiraz süreleri de...

İcra Nasıl Durdurulur konusunu açıklığa kavuşturmak için icra takibi türlerini kısaca tanımak gerekmektedir. Zira her icranın durdurulmasındaki usuller ve süreler farklıdır. Bu sebeple icra nasıl durdurulur konusunu başlıklar altında incelemek faydalı olacaktır. İlamsız İcra Nasıl Durdurulur İlamsız icra, her hangi bir mahkeme, noter yada hakem heyeti gibi kurumların belgelerine dayanmayan takip türüdür. Genelde Fatura, Sözleşme,...

Senet Nasıl İcraya Verilir sorusunun yanıtını alabilmek için hukuki karşılığı olan Senet Nasıl İcra Takibine Konulur sorusunun yanıtını aramak daha faydalı olacaktır. Halk arasında avukatlara sorulan en popüler sorulardan biri de ödenmeyen senet nasıl icraya verilir sorusudur. Bu yazımızda da kısaca bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Senet icra takibi için zorunlu unsur denen hususların...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr