info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İş Sözleşmesi İş Kanununda düzenlenmiş olup genellikle iş hayatımızda Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi kullanılmaktadır. Bu sözleşmelere ilişkin açıklamalar site içeriğimizde mevcuttur. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshini hem işçi hem de işveren tak taraflı isteyebileceği gibi karşılıklı anlaşma ile de sözleşme fesh edilebilir. Dikkat edilmesi gereken husus sözleşmeden doğan hakların kaybolmaması...

İşe İade Davası açmak için belirli koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar; Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile çalışma, çalışılan işyerinde en az 30 işçi çalışması, en az 6 aylık kıdemin olması, işveren tarafından işten çıkarılma. Eğer çalışan bir kişi haksız olarak işten çıkarıldığını düşünüyorsa işe iade davası açabilir. İstifa halinde işe iade mümkün değildir. Mahkeme Kararına rağmen...

Çalışma hayatında iş güvenliği çok önemlidir. İş Güvenliğinin ise İşveren sağlamalıdır. Çalışanlara bu yönde eğitim vereceği gibi çalışma alanlarında da iş kazalarının önüne geçmek için gerekli çalışmaları yapmak zorundadır. Eğer işveren bu çalışmaları yapmaz ve kusurundan dolayı işyerinde bir kaza meydana gelirse işçiye İş Kazası Tazminatı ödemek zorundadır. Bu tazminat iş hukukuna giren çalışmalarda meydana gelen...

İhbar Tazminatı; kanunda belirtilen nedenlerden farklı bir gerekçeyle işten çıkarılan ve kullanması gereken süreler verilmeyen kişiye ödenmesi gereken tazminattır. İhbar Tazminatına Hak Kazanma Haksız olarak işten çıkarılan işçiye ihbar tazminatı ödenebilmesi için işçinin son Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile çalışıyor olması gerekmektedir. Belirsiz süreli işlerde ihbar süresi olmadığından ihbar tazminatı da ödenmez. Ayrıca işçiye iş...

Herkes yaşamını sürdürebilmek için çalışmak zorundadır. Kişiler gerek kendi işlerini yaparak gerekse de başkalarını yanında çalışarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu çalışmalar her zaman uzun süreli olmamakta, bazen işverenler tarafından bilinçli olarak işten çıkarılmalar meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra kişiler yasal hakları gereği de kendileri işten ayrılmaktadırlar. İşten ayrılma neticesinde ise İş Hukukunu ilgilendiren Kıdem Tazminatı kavramı ortaya...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr