info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/apartman-gurultu-yonetmeligi.jpg

Günümüzde insanların birçoğu şehirlerde apartman ve sitelerde yaşamaktadır. Kalabalık giderek artarken sorunlar da bu kalabalığa eşlik etmektedir. İnsanlar toplu yaşarken birbirlerine saygılı davranmalı ve toplum kurallarına uymalıdırlar. Birlikte yaşarken sorunların en aza indirgenmesi amacıyla insanlar birbirlerine karşılıklı anlayış göstermelidirler. Ancak herkes birbirine saygılı ve anlayışlı olacağının sözünü verse dahi uygulamada ne yazık ki bu sözler...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/apartman-toplanti-cagrisi.jpg

Kat Mülkiyeti Kanununda belirtildiği üzere 8 ve daha fazla bağımsız bölümden oluşan apartmanların yönetici seçmesi ve genel kurul ile karar alması zorunludur. Bu nedenledir ki kararların alınması için belirli zamanlarda yada durumlarda toplantılar yapılması gerekmektedir. Bu yazıda Olağan ve Olağanüstü toplantıların yapılması hakkında kısa açıklamalar yazılacaktır. Apartman Olağan Toplantı Çağrısı Usulü Kat Mülkiyeti Kanunu olağan...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/dairelerde-izile-izinsiz-yapilacak-isler-1152x720.jpg

Her kat maliki yönetim planına ve yasalara uygun olarak ana yapıya ve diğer bağımsız bölümlere zarar vermeden kendi bağımsız bölümünde istediği değişikliği, istediği onarımı yapabilir, bağımsız bölümünü dilediği gibi kullanabilir. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu bazı işlerin kat malikinin bağımsız bölümünde olsa dahi yapılmasını yasaklamıştır. Kanun’un 24. Maddesi şu şekildedir: Ana gayrimenkulün kütükte mesken, iş veya...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/bina-ortak-giderleri-odenmiyorsa-ne-yapilmalidir-1152x720.jpg

Binadaki ortak giderlerin düzenli bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, ortak gider ve bunu karşılamak için toplanacak avansların kat maliklerince düzenli bir biçimde ödenmesi gerekmektedir. Bu giderlerin kat maliklerince ödenmemesi durumunda; bu giderlerin ödenmesi amacıyla kanun kat maliklerine belli yaptırımlar öngörmüştür. Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 20: Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında diğer kat maliklerinden...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/kat-maliklerinin-bina-giderlerine-katilmasi-1152x720.jpg

Kat maliklerinden her biri genel giderlere katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür. Kat malikleri genel giderlere ne ölçüde katılacaklarını aralarında anlaşarak kararlaştırabilirler. Bu anlaşma yönetim planında gösterilebileceği gibi ayrıca toplanan kat malikleri kurulu toplantısında da bu yönde karar alınabilir. Bu yönde bir karar ancak kat maliklerinin oy birliği ile sağlanabilir. Eğer yönetim planında bununla ilgili...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/binanin-ortak-alanlarinda-degisiklik-yapilmasi-1152x720.jpg

Kat malikleri, ana gayrimenkulün yani binanın ortak alanlarında değişiklik yapılması için tek başına hareket edemez.  Bunun için bütün kat maliklerinin 4/5 rızasına ihtiyaç vardır. Kat Mülkiyeti Kanunu md. 19 bu durumu şu şekilde hükme bağlamıştır: ”Kat maliklerinden her biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat,onarım ve tesisler, değişik...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/kat-maliklerinin-haklari-1152x720.jpg

Kat malikleri, bağımsız bölümler üzerinde Kat Mülkiyeti Kanun’unun 15. Maddesi gereği Medeni Kanun’unun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Ancak bu kullanımın Kat Mülkiyeti Kanun’unun ilgili hükümlerine aykırı olmaması gerekmektedir. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümleri Kullanması Her bir bağımsız bölüm, ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişlidir. Kat malikleri diğer kat maliklerinin haklarına müdahalede bulunmadan...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/kat-malikleri-kurulu-site-olagan-toplanti.jpg

Yönetim planında açıkça gösterilen zamanlarda yapılan toplantıya Olağan Toplantı denir. Kat Mülkiyeti Kanunu 29. Md uyarında Kat malikleri kurulu yılda en az bir defa toplanır. Toplu yapılarda iki yılda bir olabilir. Yönetim planında bir zaman belirtilmişse bu zamanda, belirtilmemişse de, her takvim yılının ilk ayı içinde yani Ocak ayında toplanır. Toplantının ne zaman ve nerede...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2017/09/apartman-yonetici-secimi-1-e1582566770758.jpg

Ana taşınmazın sorunsuz yönetilebilmesi amacıyla Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 34 e göre apartman ve sitelerde yönetici seçimi oldukça önemlidir. Giderek artan kentleşmeyle birlikte günümüzde insanlar tek bir apartman haricinde toplu yapılarla büyük sitelerde yaşamaktadır. Çok fazla bağımsız bölümün olduğu taşınmazlarda veya sitelerde ana gayrimenkulun yönetimi oldukça hassas bir konudur. Kat Mülkiyeti Kanunu da bu konuda...

Kat malikleri kurulu, yöneticiyi görevini yerine getirirken denetler. Yönetici, kat malikleri kurulunun sürekli denetim ve gözetimi altındadır. Kurul, yöneticinin gördüğü işleri zamanında eksiksiz ve özenle yerine getirip getirmediğini, işlerin yolunda gidip gitmediğini ve hesapları denetler; haklı bir sebebin ortaya çıkmasında ise yöneticiyi her zaman değiştirme hakkı vardır. Yönetici, kendiliğinden, öngörülen zamanlarda hesap vermekle yükümlüdür. Ancak...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr