info@kubrayildiz.av.tr
Basamaklı Sok. No:11 Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/kat-malikleri-kurulu-site-olagan-toplanti.jpg

Yönetim planında açıkça gösterilen zamanlarda yapılan toplantıya Olağan Toplantı denir. Kat Mülkiyeti Kanunu 29. Md uyarında Kat malikleri kurulu yılda en az bir defa toplanır. Toplu yapılarda iki yılda bir olabilir. Yönetim planında bir zaman belirtilmişse bu zamanda, belirtilmemişse de, her takvim yılının ilk ayı içinde yani Ocak ayında toplanır. Toplantının ne zaman ve nerede...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2017/09/apartman-yonetici-secimi-1-e1582566770758.jpg

Ana taşınmazın sorunsuz yönetilebilmesi amacıyla Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 34 e göre apartman ve sitelerde yönetici seçimi oldukça önemlidir. Giderek artan kentleşmeyle birlikte günümüzde insanlar tek bir apartman haricinde toplu yapılarla büyük sitelerde yaşamaktadır. Çok fazla bağımsız bölümün olduğu taşınmazlarda veya sitelerde ana gayrimenkulun yönetimi oldukça hassas bir konudur. Kat Mülkiyeti Kanunu da bu konuda...

Kat malikleri kurulu, yöneticiyi görevini yerine getirirken denetler. Yönetici, kat malikleri kurulunun sürekli denetim ve gözetimi altındadır. Kurul, yöneticinin gördüğü işleri zamanında eksiksiz ve özenle yerine getirip getirmediğini, işlerin yolunda gidip gitmediğini ve hesapları denetler; haklı bir sebebin ortaya çıkmasında ise yöneticiyi her zaman değiştirme hakkı vardır. Yönetici, kendiliğinden, öngörülen zamanlarda hesap vermekle yükümlüdür. Ancak...

Kat malikleri tarafından kat mülkiyeti kurulmadan veya kat irtifakı esnasında oy birliği ile imzalanan yönetim planı tüm kat malikleri için bağlayıcıdır. Bu bağlayıcılık yalnızca kat malikleri ile sınırlı olmayıp maliklerin külli ve cüzi halefleri için de geçerlidir. Kat mülkiyeti kurulmadan önce düzenlendiğinden çoğunlukla arsa sahipleri, inşaat yüklenici veya müteahhit tarafından hazırlanmaktadır. Bazı durumlarda acele bir...

Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır sorusunun yanıtının ilk cevabı Kat mülkiyeti kurulacak bir yapının inşasının projelendirilmiş olmasıdır. Ancak genellikle inşaat başladıktan sonra hazırlanmaktadır. Hazırlanması zorunludur çünkü ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda maliklerin tapu idaresine vereceği belgeler arasında yönetim planı da bulunmaktadır. Dilekçeye ve istem tutanağına eklenerek tapu idaresine sunulur. Kat irtifakı kurulurken tapuya verilmişse, kat...

Yönetim Planı Kat Mülkiyeti Kanununun 28. Maddesinde düzenlenmiş olup, bulunmayan yerlerde genel hükümlerin uygulanacağı yer almaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça tanımı yapılan Yönetim Planı: kat mülkiyeti veya kat irtifakı düzeninde ana taşınmazın yönetimine ilişkin kuralları içeren yazılı belgedir. Bu planında ana taşınmazın yönetim tarzı, taşınmazın ne amaçla ve nasıl kullanılacağı, kat maliklerinin hakları ve sorumlulukları,...

Geçmişte ve günümüzde apartman yönetiminin komşular arasında değişimi yada emekli birinin bu iş ile görevlendirilmesi gelenek haline gelmiştir. Ancak çoğu kişinin yöneticilik işinin kanunlara uygun olarak değil de komşuluk kurallarına uygun olarak yaptığı gözlemlenmektedir. Hiç kimsenin şikayeti yada itirazı olmadığı durumlarda yıllarca bu düzen devam etmektedir. Ancak ne zaman aykırı bir ses yükselse işin ahengi...

Sosyal hayatta ya da resmi işlerde herhangi bir sorun, anlaşmazlık ya da haksızlık yaşanması durumunda bu sorunlar kanunlara uygun olacak şekilde mahkemelerde çözüme kavuşturulur. Herhangi bir nedenden dolayı kendisine dava açılmış olan bir kişi kendisini en iyi şekilde savunacak bir avukat arayışına girer. Aynı şekilde uğradığı bir haksızlık sonuncu hakkını aramak isteyen ya da bir...

Günümüz Türkiye’si bir hukuk devletidir. Hukuk devletlerinde devletin yönetim süreci, resmi işler, sosyal hayatta uyulması gereken kurallar ve anlaşmazlıklar belirlenen kanunlar dahilinde çözülmektedir. Bu nedenle insanlar herhangi bir anlaşmazlık yaşadıklarında adalet sistemine başvurarak sorunlarının çözülmesini ister. Bu başvuruları ise avukatlar aracılığı ile yaparlar. İşte Ankara yada İstanbul gibi büyük şehirlerde şehirleşme ve toplu yaşamın alanlarının...

Bina Yönetimi inşaat sektörünün gelişmesiyle ortaya çıkan toplu yaşamın artmasıyla ihtiyaç duyulan bir yönetim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle blok yapılaşmanın ortaya çıkmasıyla komşular arasındaki anlaşmazlıkların veya kayırmaların ortaya çıkmasıyla Profesyonel Bina Yönetimleri de yaşamımıza girmeye başlamıştır. Site Yönetimi, Apartman Yönetimi, İş Merkezi Yönetimi, AVM Yönetimi gibi yaşam alanlarımıza göre de şekillenmiş olup Kat Mülkiyeti...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Basamaklı Sok. No:11 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr