info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/12/kvkk-eczane-verbis-kayit.jpg

6698 sayılı KVKK gereği Eczanelerin 30.09.2020 tarihine kadar VERBİS sistemine kaydı gerekmektedir. Kanuni gerekliliği ise Eczanelerin Ana Faaliyet Konusu Sağlık Verilerinin de aralarında bulunduğu “Özel Nitelikli Veri İşleme Faaliyeti” yapmasından kaynaklanmaktadır. Eczaneler hastanelerden sonra sağlık verilerinin en çok işlendiği yerlerden biridir. Bu sebeple de Kişisel Verilerin Korunması hususunda en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biridir....

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/12/KVKK-danismanligi.jpg

KVKK Danışmanlığı son zamanların en çok konuşulan konuları arasında birçok şirketler kurulmakta, hatta yasaya aykırı olarak avukatların dahi şirketleşerek bu hizmeti verdikleri görülmektedir. Amaç ise avukatlık kanunundaki reklam yasağına takılmamak için sözde şirket üzerinden reklam yaparak iş sağlama çabasından başka bir şey değildir. Envanter Hazırlanması, Verbis Kaydı gibi temel işlemlerin kanuna uygun olarak yapılması ve...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/12/kvkk-envanter-ornegi.jpg

KVKK Envanter Örneği bu konu ile ilgilenen birçok kişinin yaptığı araştırmalar arasında olup talep üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından örnek envanter hazırlanmıştır. Buradaki amaç Veri Sorumlularına yol göstermek olup verilen örneği birebir kullanmak uygun değildir. Her işletmenin kendine özgü veri toplama ve saklama şekli olup bu şekilde çalışma yapılması faydalı olacaktır. Aksi halde olmayan...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/12/aydinlatma-yukumlulugu.jpg

Veri Sorumlusu kişilere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun 10. maddesi, kişisel verilerini işledikleri kişilere bilgilerini hangi amaçla işlediğine dair açıklama yapma zorunluluğu getirmiştir. Bilgilendirme zorunluluğu verilerden sorumlu kişi için bir zorunluluktur, ancak aynı zamanda kişisel verileri işlenen gerçek kişiler için de bir haktır. İşlenmiş kişisel verilerin açıklanmasını ifade eden açıklama yükümlülüğü, kişisel veri işlemenin...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/12/irtibat-kisisi.jpg

Türkiye’de faaliyet gösteren eden Veri Sorumlusu tüzel kişiliği VERBİS siciline kayıt için bir İrtibat Kişisi belirlemek durumundadır. Belirlenen bu kişinin bilgileri de sisteme kaydedilmek zorundadır. İlgili kişi, Veri sorumlusu ile Kişisel Veri Verileri Koruma Kurulu arasındaki işlemlerden sorumludur. Kısaca sorumlu adına gerekli işlemleri yapmaktadır. Gerçek bir kişi olarak belirlenecek olup şirket içerisinden bu konu ile...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Kişisel-Verilerin-Tespit-Edilmesi.jpg

                Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Uyum süreci aşamasında birçok kurum ve işletmeler Envanterlerini hazırlamakta, VERBIS sistemine üye olmaktadır. Temeli kişisel veri olan bu işlemlerin yapılabilmesi için de hangi bilgilerin işleneceğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Önceki yazılarımızda bahsedildiği gibi bu işlemler için bir ekibin oluşturulması ve bir avukat yardımıyla sürecin sürdürülmesi belirtilmiştir. Ekipteki kişilerce kişisel verilerin tespit...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/KVKK-Envanteri-Hazırlanması.jpg

Gelişen Dünyada veriler en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Yanı sıra kişilere yönelik yapılan işlemlerde de Kişisel Verilen önemli yer teşkil etmektedir. Kanun koyucu da vatandaşların bu verilerin kontrolsüz bir biçimde saklanmasını ve paylaşılmasını engellemek için bazı çalışmalar yaparak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hazırlamıştır. Bu kapsam da bazı kişilerin hangi verileri, ne için, ne kadar...

Teknolojinin gelişmesi ile birçok alanda ilerlemeler kaydedilmektedir. Artık birçok işlem bilgisayar ile yapılmakta olup bilgisayarların veri işleme hızlarının gitgide artması ile de bilgiye kolayca ulaşılmaktadır. İnsan odaklı olarak çalışan işletmelerde ise bilgisayarlar veri depolamada kullanılmaktadır. Gerek müşterilerin, gerekse de çalışanların bilgileri veritabanlarında saklanmaktadır. Ancak günümüzde Kişisel veriler oldukça kıymetli olup bunların saklanması ve korunması hususunda...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr