info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kanunun öngördüğü birtakım durumlar halinde mirasçılar mirasçılık sıfatını kaybetmektedirler. Kanun tahdidi olarak hangi hallerin mirasçılıktan yoksunluk sebebi olduğunu belirtmiştir. Bu sebeplerin varlığı aslında miras bırakan ile mirasçı arasında bir takım davranışlar nedeniyle sevgi ve saygının azalmasına neden olmaktadır. O yüzden kanun koyucu mirastan yoksunluk sebeplerini düzenleme yoluna gitmiştir. Mirastan yoksunluk ve mirastan çıkarma çok benzer...

Mirastan çıkarma, Türk Medeni Kanunu m.510 ile m.513 arası düzenlenmiştir. Mirastan çıkarma hükümlerinin hukuk düzenimizde yer alması, miras bırakana karşı mirasçıların toplumun vicdanı ile bağdaşmayacak bir fiil işlemesi halinde onu mirasçı olarak tutmanın doğru olmayacağı düşüncesidir. Bundan ötürü miras hukukunda yer edinmiştir. Miras bırakan kanunda yer alan şartların gerçekleşmesi halinde tek taraflı tasarrufu ile mirasçıyı...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/10/inner_card_03-1200x720.jpg

Modern hukuk sisteminde kişilerin kendi malları üzerinde diledikleri gibi tasarruf hakkı bulunmaktadır. Bu tasarruf hakkı kanunen korunmakla birlikte kimi hallerde sınırlandırılmaktadır. Medeni Kanun hükümleri miras hukuku çerçevesinde ele alacak olursak tasarruf hakkı miras bırakan kişi için önemli ölçüde serbest alan yaratmaktadır. Bu alan miras bırakanın “tasarruf özgürlüğü” dediğimiz alanı oluşturmaktadır. Türk Medeni Kanunu bu hakkın...

Türk Hukuk Sistemimizde Miras Hukuku önemli bir yer teşkil etmekte, kişiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümde bizlere rehber olmaktadır. Murisin ardından kalan mal varlığı paylaşımında Kardeşler arasında bazen tartışmalar yaşanmakta, fikirler arası aykırılıklar meydana gelmektedir. Halbuki kanun açık bir şekilde paylaşımın eşit olacağından bahsetse de yöresel farklılar, büyüklük küçüklük ilişkileri gibi hususlar kişilerin ayrıcalıklı olduklarını iddia etmelerine...

İnsanlar sağ bir şekilde doğmalarıyla Hukuk sistemimize göre bir kişilik kazanmakta ve yasal haklarına kavuşmaktadır. Miras da bu haklardan biridir. İnsanlara alt ve üst soylarından, yani anlaşılacak tabirle akrabalarında miras kalabileceği gibi kişiler de ölümleri halinde mal varlıklarını miras olarak bırakmaktadırlar. Miras bırakan kişinin medeni durumu, yani evli olup olmaması, hatta çocuğunun olup olmaması oldukça...

Günlük hayatta insanlar birçok alanda hukuksuzluk ve haksızlıklar ile karşılaşabilmektedir. Çoğu zaman bu problemler kişilerin kendi aralarında çözümlense de bazı durumlarda bu problemler çözüm için mahkemeye taşınabilmektedir. Mahkemelerde bu problemler konu ile ilgili olarak hazırlanmış kanunlar dikkate alınarak bilirkişiler tarafından çözümlenmeye çalışılır. Mahkemelerde tarafsızlık ilkesi esastır ve problemlerin adaletli olacak şekilde çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir. Mahkeme...

Aile içerisinde ebeveynlerin vefatı sonrasında veya öncesinde mal varlığının paylaştırılması ve hakların devredilmesi için Miras Hukuku uygulanmaktadır. Miras, ebeveynlerin vefatı sonrasında elde edilen mallar ve kalan terekeyi ifade eder. Bu noktada miras kalan varlık birden çok kişi arasında paylaştırılacak bir terekeye sahip ise ortak bir mülkiyete geçecektir. Yani tereke üzerinde hak sahibi olan herkes bu...

İnsanlar doğarlar, büyürler ve günü geldiğinde de malesef ölürler. Yaşamları boyunca çalışarak kazandıkları birikimleri ve mal varlıkları ise mirasçılarına kalır. Kimi zaman ise kişiler eğer bakıma muhtaç iseler mirasçılarından ziyade kendilerine bakan kişilere mal varlıklarını bırakmak isterler. Örneğin yaşlı ve bakıma muhtaç bir kişiye çocukları yerine 3. bir kişi bakacak ise miras bırakacak kişi Ölünceye...

Veraset İlamı; Miras Hukuku kapsamında incelenmekte olup miras bırakan kişinin mirasçılarını gösterir belgedir. Mirasçılık Belgesi olarak da anılmaktadır. Veraset İlamı olmadan mirasçıların miras bırakanın mal varlığından hangi oranda hak sahibi olduğunu bilmek mümkün değildir. Bu sebeple ölüm yada gaiplik gibi mirasa hak kazanılması halinde kişilerin Veraset İlamı çıkarması gerekmektedir. Nereden Alınır Veraset ilamı Noterlerden alınabileceği...

Daha önceki yazılarımızda Vasiyetname Nasıl Hazırlanır ve Vasiyetmane Nasıl Yazılır konularını incelemiştik. Her konuda olduğu gibi bu konuda da konunun daha anlaşılır olması için El Yazılı Vasiyetname Örneği aşağıda görülmektedir. Paylaşım ve açıklamaların amacı kişilerin konu hakkında ön bilgi edinmeleri içindir. Hukuki konularda her olayın kendine özgü irdelenmesi gerektiğinden El Yazılı Vekaletname Örneği içeriğinde gerçek...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr