info@kubrayildiz.av.tr
Basamaklı Sok. No:11 Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/10/inner_card_03-1200x720.jpg

Modern hukuk sisteminde kişilerin kendi malları üzerinde diledikleri gibi tasarruf hakkı bulunmaktadır. Bu tasarruf hakkı kanunen korunmakla birlikte kimi hallerde sınırlandırılmaktadır. Medeni Kanun hükümleri miras hukuku çerçevesinde ele alacak olursak tasarruf hakkı miras bırakan kişi için önemli ölçüde serbest alan yaratmaktadır. Bu alan miras bırakanın “tasarruf özgürlüğü” dediğimiz alanı oluşturmaktadır. Türk Medeni Kanunu bu hakkın...

Türk Hukuk Sistemimizde Miras Hukuku önemli bir yer teşkil etmekte, kişiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümde bizlere rehber olmaktadır. Murisin ardından kalan mal varlığı paylaşımında Kardeşler arasında bazen tartışmalar yaşanmakta, fikirler arası aykırılıklar meydana gelmektedir. Halbuki kanun açık bir şekilde paylaşımın eşit olacağından bahsetse de yöresel farklılar, büyüklük küçüklük ilişkileri gibi hususlar kişilerin ayrıcalıklı olduklarını iddia etmelerine...

İnsanlar sağ bir şekilde doğmalarıyla Hukuk sistemimize göre bir kişilik kazanmakta ve yasal haklarına kavuşmaktadır. Miras da bu haklardan biridir. İnsanlara alt ve üst soylarından, yani anlaşılacak tabirle akrabalarında miras kalabileceği gibi kişiler de ölümleri halinde mal varlıklarını miras olarak bırakmaktadırlar. Miras bırakan kişinin medeni durumu, yani evli olup olmaması, hatta çocuğunun olup olmaması oldukça...

Günlük hayatta insanlar birçok alanda hukuksuzluk ve haksızlıklar ile karşılaşabilmektedir. Çoğu zaman bu problemler kişilerin kendi aralarında çözümlense de bazı durumlarda bu problemler çözüm için mahkemeye taşınabilmektedir. Mahkemelerde bu problemler konu ile ilgili olarak hazırlanmış kanunlar dikkate alınarak bilirkişiler tarafından çözümlenmeye çalışılır. Mahkemelerde tarafsızlık ilkesi esastır ve problemlerin adaletli olacak şekilde çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir. Mahkeme...

Aile içerisinde ebeveynlerin vefatı sonrasında veya öncesinde mal varlığının paylaştırılması ve hakların devredilmesi için Miras Hukuku uygulanmaktadır. Miras, ebeveynlerin vefatı sonrasında elde edilen mallar ve kalan terekeyi ifade eder. Bu noktada miras kalan varlık birden çok kişi arasında paylaştırılacak bir terekeye sahip ise ortak bir mülkiyete geçecektir. Yani tereke üzerinde hak sahibi olan herkes bu...

İnsanlar doğarlar, büyürler ve günü geldiğinde de malesef ölürler. Yaşamları boyunca çalışarak kazandıkları birikimleri ve mal varlıkları ise mirasçılarına kalır. Kimi zaman ise kişiler eğer bakıma muhtaç iseler mirasçılarından ziyade kendilerine bakan kişilere mal varlıklarını bırakmak isterler. Örneğin yaşlı ve bakıma muhtaç bir kişiye çocukları yerine 3. bir kişi bakacak ise miras bırakacak kişi Ölünceye...

Veraset İlamı; Miras Hukuku kapsamında incelenmekte olup miras bırakan kişinin mirasçılarını gösterir belgedir. Mirasçılık Belgesi olarak da anılmaktadır. Veraset İlamı olmadan mirasçıların miras bırakanın mal varlığından hangi oranda hak sahibi olduğunu bilmek mümkün değildir. Bu sebeple ölüm yada gaiplik gibi mirasa hak kazanılması halinde kişilerin Veraset İlamı çıkarması gerekmektedir. Nereden Alınır Veraset ilamı Noterlerden alınabileceği...

Daha önceki yazılarımızda Vasiyetname Nasıl Hazırlanır ve Vasiyetmane Nasıl Yazılır konularını incelemiştik. Her konuda olduğu gibi bu konuda da konunun daha anlaşılır olması için El Yazılı Vasiyetname Örneği aşağıda görülmektedir. Paylaşım ve açıklamaların amacı kişilerin konu hakkında ön bilgi edinmeleri içindir. Hukuki konularda her olayın kendine özgü irdelenmesi gerektiğinden El Yazılı Vekaletname Örneği içeriğinde gerçek...

Vasiyetname düzenlemek için öncelikli olarak belirli bir mal varlığının olması ve bu mallar üzerindeki hakların öldükten sonra kime geçeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Vasiyetname düzenlemek her ne kadar kişilere o malları özgülemeyi amaçlasa da miras hakkı olan kişilerin saklı paylarını kaçırma hakkı vermez. Bu sebeple Örnek Vasiyetnamelerden faydalanırken hani malın ne kadarlık kısmının gerçekten miras hakkı olan...

Vasiyetname Nasıl Yazılır sorusunun birden çok cevabı olmakla birlikte vasiyetname nasıl hazırlanır konulu yazının öncelikle okunması faydalı olacaktır. Vasiyetnamenin Nasıl Yazıldığına gelecek olursak; El Yazısı İle Vasiyetname Yazılması Kişi kendi el yazısı ile vasiyetnamesini yazabilir. Her ne kadar kanunda vasiyetnamenin resmi memura açık yada kapalı olarak verilmesi yazsa da uygulamalarda eğer kişinin kendi el yazısı...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Basamaklı Sok. No:11 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr