info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Türkiye Barolar Birliği her yıl asgari vekalet ücret tarifesini belirleyerek resmi gazetede yayınlar. Belirlenen bu tarifede mahkemeler ve icra daireleri tarafından hükmedilen vekalet ücretleri yer alır. Amacı ise avukat ile takip edilen işlerde mahkemenin taktir edeceği avukatlık ücretinin standardının belirlenmesidir. İçeriğinde tüm konular açıklanarak hangi birimin asgari ne kadar ücret belirleyeceği açıkça yazılmıştır. Ücretler Maktu...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/IMG_9575-983x720.jpg

Zorunlu olan İş Hukuku Arabuluculukları ile Ticaret Hukuku Arabuluculukları dışında taraflar kendi rızaları ile de anlaşma yapabilirler. Bu sistem İhtiyari Arabuluculuk olarak adlandırılmakta olup kanununda yer alan hususlarda taraflar anlaşma sağlayabilmektedirler. Bu işlem tamamen isteğe bağlı olup süreç daha esnek olarak yönetilmektedir. Başvurucu karşı taraf ile birlikte hareket edebileceği gibi süreci yönetecek arabulucu tarafından da...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/ankara-hukuk-burosu.jpg

Her şehrin kendine göre yerleşim alanları bulunmaktadır. Hastane olan bir yerde eczanelerin olması, okul olan yerlerde kırtasiyelerin olması gibi Adliye olan yerlerde de Avukatlık Bürolarının olması doğaldır. Ancak Ankara da birden fazla adliye olduğu için bürolar da farklı yerlerde konumlanmışlardır. Ankara eski adliye olan Sıhhiye Adliyesi civarında Ankara Hukuk Bürosu oldukça fazladır. Necatibey Caddesi ve...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Avukat-Olmak-İçin-Ne-Yapmak-Gerekir.jpg

Avukat Hukuk Fakültesinde öğrenim görmek gerekmektedir. Ardından yasal avukatlık stajının başlatılması ve tamamlanması gerekmektedir. 2019 yılında yeni yapılan düzenleme ile sataja başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından başarı olma şartı getirilmiştir. Daha önce sadece mezuniyet yeterliyken artık sınav koşulu getirilmiş oldu. Bu da mesleğin daha kaliteli ve nitelikli olmasını sağlamaktadır. Stajın ardından ise uygun görüldüğü...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/avukat-ne-demek.jpg

Avukat, yasaları uygulama hakkına sahip olan ve müvekkilinin haklarını korurken yasaları uygulama yükümlülüğü olan bir meslektir. İlgili Kanunlar gereği avukatla bağdaşan bazı işler şunlardır: hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmak, soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilere hukuki destek vermek, yasaların zorunlu kıldığı avukatın eşlik etmesi gereken hallerde şüpheli yada sanık müdafiliği yapmak. Avukatlığın Tarihi Süreci “Avukat” kelimesi...

İstanbul Avukat sayısının en fazla olduğu ildir. Bunu nedeni Türkiye’nin kalabalık şehri olmasının yanı sıra; Ticaret, Turizm, Sanayi gibi başlıca ekonomik getirisi olan faaliyetlerin de merkezi konumundadır. Bu sebepledir ki kişi ve kurumların en fazla avukat ihtiyacı duyacağı yer almıştır. Ayrıca çok uluslu birçok şirkete ev sahipliği yapan şehir bu alanda da başlı başına ülke...

Gerek şahıs işletmeleri, gerekse de şirketler faaliyetlerinde işçi çalıştırdıklarında kanunen işveren sıfatını kazanmaktadırlar. İşverenin kanun önünde çeşitli sorumlulukları olmakla birlikte yerine getirilmemesi halinde gerek kamu ilgili kamu kurumu, gerekse de işçinin açacağı davalardan dolayı yüklü ceza ve tazminat ödenmesi durumunda kalınabilmektedir. İhtarnameler de işveren tarafından dikkat edilmesi gereken durulardan olup özellikle işçiler tarafından iddia ettikleri...

                İlamsız diye tabir edilen icra takiplerine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün süresi içinde yapılan itiraz ile icra takibi durdurulmaktadır. Bu dosya ile ilgili alacaklının işlem yapabilmesi için İtirazın İptali Davası açılması gerekmektedir. Ancak yapılan takibin durumuna göre dava açılacak yetkili ve görevli mahkemeler değişmektedir. Özellikle İşçilik alacaklarına yada Ticari alacaklara yapılan itiraza ilişkin açılacak...

Bilirkişi, mahkemelerde dava açılan konu ile ilgili uzmanlığı olan ve o konu hakkında mahkemeyi bilgilendirebilecek yetkinliği olan kişilerdir. Yargılamaların birçoğunda bilirkişi görüşüne başvurulur. Bilirkişiler de kendilerinden istenen bilgileri bir rapor halinde dava dosyasına sunarlar. Hukuk davalarında karşılıklı olan davalı ve davacı da kendi gerekçelerine göre Bilirkişi Raporuna İtiraz haklarını kullanabilirler. Bu durumda mahkeme tarafından dosya...

Hukuk Danışmanlığı ülkemizdeki yasalar gereği yalnızca avukatlar tarafından verilebilen bir hizmettir. Bunun en temel nedeni ise gerçekten Hukuk bilgisi olmayan kişilerin farklı ünvanlar altında kamuoyunu yanlış bilgilendirmesinin önüne geçmek ve bu hizmeti konusunu kontrol altında tutmaktır. Çünkü avukatlar kendi mesleğini ilgilendiren Avukatlık Kanunu ve uygulanabilirliğini sağlayan bir yönetmelikle görevlerini yaparlar. Aksi halde Hukuktan bihaber birçok...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr