info@kubrayildiz.av.tr
Basamaklı Sok. No:11 Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/kambiyo-senetlerine-mahsus-icra-takibi.jpg

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu bir özel ilamsız icra yoludur. (İİK m. 167-176) Normal ilamsız icra takibinden farklı olarak bazı unsurlar barındırmaktadır. Senet Örneği sayfamızda gerekli bilgiler bulunmaktadır. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılabilmesi için alacağın mutlaka bir kambiyo senedine bağlanması gereklidir. Kambiyo senedi TTK’da belirtildikleri anlamda çek, poliçe ve emre yazılı senet...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/ticaret-hukuku-zorunlu-arabuluculuk.jpg

Değiştirilen Türk Ticaret Kanunu ve Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun ilgili maddeleri gereği 2019 yılı itibariyle Ticari Anlaşmazlıkların öncelikli ve zorunlu olarak Arabuluculuk ile çözümlenmesi yoluna gidilmesi şartı getirilmiştir. Bu sayede; Başvurucu taraf ihtilaf yaşanan alacak üzerinde müzakere imkanı elde etmekte. Karşı taraf borcunun talep edilen kadar olmadığını yada işin eksik yapıldığını ileri sürerek pazarlık şansı...

Ülkemizde ticaret gerçekleştirilmesi için alım satım ve hizmet konusunda kuralların düzenlenmesi ve hukuki düzlem elde edilmesi için Ticaret Hukuku kullanılır. Ticaret Hukuku, kendi içerisinde ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku olarak farklı dallara ayrılır. Tüm ticari ilişkilerin düzenlenmesi için kullanılan bu kanunlar sağlıklı bir ticaret yapılmasını ve hakların korunmasını sağlar. Bu hukuk...

Ülkemizde yasalar çerçevesinde çalışma düzenlerinin belirlenmesi için kanunlar her zaman işlemeye devam etmektedir. Bu nedenle işletmeler ve büyük şirketler için yaşanabilecek kötü durumlarda konkordato adı verilen bir hak bulunmaktadır. Konkordato, borçlar veya maddi imkansızlıklar nedeniyle işleri bozulan, belirli kıstaslar ile ödeme gücünü yitirmiş ve mali durumda kötü gidişat gösteren iyi niyetli ve dürüst davranan borçluları...

Ülkemizde kanunda belirtilen 250.000,00 TL sermayesi olan Anonim şirketleri ile 100 ün üstünde üyesi olan kooperatiflerin avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Böylelikle büyük şirketlerin işlerinde yaşanan sorunlar, şirketler arasında oluşan anlaşmazlıklar ya da resmi işlemlerde yapılan hukuksuzluklar kanun önünde çözüme kavuşturulur. Bunun için haksız durumda olduğunu düşünen ve adalet arayışına giren insanlar avukatlar yardımı ile hukuk...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Basamaklı Sok. No:11 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr