info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Vergi-Mahkemesi-Yürütmenin-Durdurulması.jpg

Bir hakkın elde edilmesi için açılan davada yargılama sürecinde geçecek zaman tarafları telafisi güç olacak bir zarara uğratacağı düşünülüyorsa Vergi Mahkemesi Yürütmenin Durdurulması kararı verecektir. Böylelikle kararın mahkeme sonuçlanıncaya kadar ertelenmesi sağlanacaktır. İleride yapılan işlemin iptali gerçekleştiğinde taraflar da mağdur olmayacaktır. İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun (İYUK) 27. Maddede düzenlenen ve İdari işlemlerin iptaline ilişkin...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Vergi-Mahkemesinin-Görevleri-Nelerdir.jpg

Halk arasında vergi olarak bilinen kamu alacaklarının tahsili sırasında ortaya çıkan sorunların çözüme bağlanması denilebilir. Ancak bu bedellerin belirli bir kaynağı ve tahsil eden kurumun belirli bir amaç için tahsili gerekmelidir ki Vergi Mahkemesinin Görevleri Nelerdir yanıtı aşağıda izah edilmektedir. Konuya kısaca değinilecek olup site içeriğinde kapsamlı olarak incelenen konular bulunmaktadır. Vergi mahkemelerinde taraflardan biri...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Vergi-Mahkemesi-Nedir.jpg

Vergiler ve harçlar gibi kamu bütçesinin gelir kaynağı olan finansal kaynakların toplanması ve bu aşamadaki yükümlülükler ile bu kalemlerin faizler ve ayrıca düzenlenen vergi cezaları ile ilgili idarenin işleminden ve yargısal eylemlerinden sorumlu olan, görev kapsamı yasayla sınırlı olan, ilk dereceli özel bir mahkemedir. Vergi Dairelerine yada tahsilatı yapmak isteyen birime yapılan başvuruların red edilmesi,...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr