info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Aile Hukuku ve BoşanmaEvlilik Sözleşmesi

17 Ekim 2019

Kimse boşanmak için evlenmeyi düşünmese kişilerin önceden mal varlıkları hakkındaki kaygılarının giderilmesi için Medeni Kanunumuzda bazı düzenlemeler yer almaktadır. Aşağıda kısaca bahsedilecek işlemlerde Noterler görevli olup hangi rejimin seçileceği konusunda ise avukatlardan görüş alınması faydalı olacaktır.

Evlenme Durumunda Mal Varlığım Ne Olacak, Eşimden boşanırsam nasıl güvende olurum, Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik öncesi yada sonrasında eşlerin sahip olacağı veya sahipleneceği malların mülkiyeti ve yönetimi, bu malları kullanacak, mallardan yararlanacak ve bu malların gelirinden, ortaya çıkacak sorunların hangi oranından kimin sorumlu olacağı gibi konuların çözüme kavuştuğu olguya Mal Rejimi denilmektedir. Yeni Medeni Kanun’da, bu problemlerin giderilmesi, eşlerin hukuki olarak kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesi için Mal Rejimi sözleşmesi yada diğer adıyla Evlilik Sözleşmesi ile yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Evlilik Sözleşmesinin Düzenlendiği Medeni Kanunda Aşağıdaki Seçenekler Tercih Edilebilir

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
  • Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
  • Mal Ortaklığı Rejimi
  • Mal Ayrılığı Rejimi
blank
Evlilik Sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi Şartları

  1. Taraflar, yasada belirtilen sınırlar dahilinde istedikleri mal rejimini seçebilir, kaldırabilir ve değiştirebilirler.
  2. Evlilik sözleşmesi, karı koca isteğine göre yasalarla belirlenmiş bir tür Aile Hukuku Sözleşmesidir.
  3. Ayır etme yetisine sahip olanlar (temyiz gücü) tarafından yapılabilir. Küçüklerin yada kısıtlı kişilerin veli yada vasilerinin izinleri gerekmektedir.
  4. Sözleşme yapılıp yapılmayacağı rızaya dayalıdır. Eşlerden biri istemez ise yapılamaz. Her hangi bir sözleşme yapılmaz ise Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine tabi olunur. Yani evlilik birliğindeki tüm mallar yarı yarıya paylaşılmaktadır.
  5. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için Noter Huzurunda imzalanması gerekmektedir. Şekil şartına tabi olan işlemde tüm belgeler Noter tarafından hazırlanmaktadır. Ek madde konulamaz.

Edinilmiş Mallara Katılma

Taraflar evlilik sonrasındaki tüm mal varlıklarına ve bunlardan elde edilen kira, faiz, kar payı yada malın değerinin artması vs. gibi tüm getirilerine yarı yarıya ortaktırlar. Ayrıca alınan maaşlar, tazminatlar, resmi kurum ödemeleri, şans oyunları kazançları da ortaktır. Yani piyangodan elde edilecek kazançlar da ortak mal sayılmaktadır.

Mal Ayrılığı

Taraflardan her ikisi de kendi sahip oldukları malların idaresinden ve kazançlarından sorunludur. Yani eşler edindikleri ve edinecekleri varlıklardan kendileri diledikleri gibi tasarruf edebilecektir. Diğer eşin bu işlemlerden hak iddia etme imkanı yoktur.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı

Eşlerin evlilik birliği içerisinde evliliğin gerektirdiği varlıklar üzerindeki ortaklıktır. Bunun dışındaki kişisel mal varlıkları yine kişilere özgülenmiştir. Özetlemek gerekirse evlilik birliğinin sürdüğü ev, yazları ortak kullanılmak için alınmış yazlık, evliliğin devamını sağlamak için yapılan birikimler, yatırımlar, alınan ev eşyaları ortaktır. Bunun haricinde kişilerin kendi kazançları ile yaptıkları bireysel yatırımlar ortak değildir.

Mal Ortaklığı

Taraflarca belirlenmiş malların dışında kalan varlıklar üzerindeki ortaklığın sağlandığı türdür. 2 Türü vardır;

Genel Mal Ortaklığı

Eşlerin sadece kendilerine özgü kişisel malları, tazminatları vs. hakları dışındaki tüm haklar üzerindeki ortaklıktır.

Sınırlı Mal Ortaklığı

Belirli mallar yada kazançlar üzerindeki tsarruflar üzerindeki ortaklık türüdür. Bu tür de kendi içinde ikiye ayrılır.

Edinilmiş Mal Ortaklığı

Evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallar ve bunların gelirlerinden yararlanılan ortaklık türüdür. Kişilerin kazançları da ortaklığa dahildir.

Diğer Mal Ortaklığı

Eşlerin özellikle bazı malları ortaklık dışında tutmasıdır. Örneğin taşınmaz malları yada kişilerin kendi serbest meslekleri yaptıkları kazançlar ve bu işte yararlandıkları mallar ortaklık dışında tutulabilir.

Mal Rejimi yani Evlilik Sözleşmesi Nasıl Sona Erer

Taraflarca başkaca bir rejimin seçilmiş olması, taraflardan birinin ölümü, boşanma davasının açılmış olması durumlarında Mal Rejimi Sona Erer.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr