Hukuki Çalışmalar

Aile Hukuku

Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka – Velayet Davaları, Boşanmadan sonra açılan Maddi – Manevi Tazminat Davaları

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukukunda Müşteki – Şüpheli ve Avukatın yeri.

Milletler Arası Özel Hukuk

Yabancı Mahkeme Tarafından Verilen Boşanma Kararının Türkiye’de Tanına ve Tenfizi, Uluslararası Velayet Davaları

Miras Hukuku

Miras Kalan Malların Paylaşımına İlişkin Davalar, Vasiyetname Hazırlama

İcra, İflas, Borçlar Hukuku

İlamlı İcra Takipleri, İlamsız İcra Takipleri, Kambiyo Senetlerine İlişkin İcra Takipleri, Kira Alacakları İlişkin İcra Takibi, Rehnin Paraya Çevrimesi İcra Takipleri

İş Hukuku

İşveren Şirket Danışmanlığı, İşçi Maaş, Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları, İşe İade Davası

Ticaret Hukuku

Ticari Alacakları Tahsili, Ticari İşlerden Kaynaklı Tazminat Davaları, İflas ve İflasın Ertelenmesi Davaları

Gayrimenkul Hukuku

İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi Davaları, Tapu İptali Davaları, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşelerinden Kaynaklı Davalar

Tüketici Hukuku

Banka Kredisi Dosya Masrafları Davaları, Ayıplı Araç – Otomobillere İlişkin Davalar, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru

This post is also available in: İngilizce