Tapu Davaları ve Gayrimenkul Avukatı

Tapuya ilişkin konuda bulunan taşınmaz mallar olarak bilinen ev, arsa, tarla gibi birçok taşınmaz üzerinde hukuki süreçleri yürüten kişiler kanunlara göre avukatlar olmaktadır. Bu konular ile ilgili hizmet vermekte olan avukatlar, gayrimenkul avukatı olarak bilinir ve uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar konusunda dava yollarında hizmet verirler. Bu konuda özellikle Ankara çok geniş bir çerçeveye bulunan ve başkent […]

Devremülk İptali Nedir ve Nasıl Yapılır

Türkiye’de devletin nasıl işleyeceği, resmî işlerin nasıl düzenleneceği, sosyal hayat kurallarının neler olacağı ve anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği kanunlar aracılığı ile belirlenmiştir. Sosyal hayatta ya da devlet ve özel kuruluşlar arasında görülen problemlerin çözülmesi kanun önünde mahkemelerce yapılmaktadır. Bunun için davalı ve davacı taraflar avukatlar tarafından temsil edilmektedir. Bulunduğu ülkenin kanunlarını ve kurallarını bilen bu avukatlar, […]

Devletin Araziye El Koyması – Kamulaştırmasız El Atma

Toplumda Devletin arazi gibi özel mülklere El Koyması olarak anılan Kamulaştırmasız el atma, kamu yararının bulunduğu tüm taşınmazlarda (Tarla, Arsa, Bina, Araz, vs.) ilgili kurumun tapu kaydı dahil tasarruf hakkını kendi eline almasıdır. En genel tanımla Devlet, kamu yararına yaptığı, yani vatandaşların yararına Yol, Baraj, Köprü, Elektrik Direği, Boru Hattı gibi işlemlerde projede belirtilen yerlerde […]