info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas Hukukuİcra Borca İtiraz Dilekçesi

21 Kasım 2019
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/icra-borca-itiraz-dilekce-ornegi.jpg

İcra Hukuku kapsamında başlatılan bir icra takibine nasıl itiraz edileceği ine bu kanun ile belirlenmiştir. Bazı takip yollarında bir dillekçe ile itraz mümkünken bazı durumlarda şikayet yoluna gidilerek dava açılması gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle itiraz edilecek takibin türünün bilinmesi gerekmektedir. Aksi halde hak kaybına uğranacağından bilinçsizce işlem yapılmaması önemlidir. Bu sebeple bir hukukçudan destek alınması tavsiye olunmaktadır.

İlamsız İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi

Bu takip türünde dilekçe yazılarak itiraz edilmesi mümkündür. Ayrıntıya girilmesine gerek olmayıp kısaca borca itiraz ediyorum denilmesi bile yeterlidir. Ancak ileride yargılama aşamasında delil oluşturmak adına özete detay yazılması da faydalı olacaktır. Borca İtiraz Dilekçesi Örneği ise şu şekildedir.

ANKARA . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :2019/. E.

ALACAKLI : Site Yöneticiliği
VEKİLİ :
…..e Çankaya/ANKARA

AÇIKLAMALAR : Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasında borca itiraz ediyoruz. Müvekkilin böyle bir borcu bulunmamaktadır.

İş bu nedenle , borca , tüm faiz ve ferilerine itiraz ediyoruz.

Yetkili İcra Müdürlüğü, borçlunun ikametgahı sayılan yerdeki İcra Müdürlüğü olduğundan yetkiye de itiraz ediyoruz.

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilmiş olunan nedenlerle; hem yetkiye hem de borç, faiz ve ferilerine itiraz etmiş olduğumuzdan, itirazımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ….2019

BORÇLU VEKİLİ
Av. Kübra YILDIZ ÇOLAK
( Bu Belge e İmza ile imzalanmıştır)

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr