info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas Hukukuİcra Dosyası Ne Zaman Düşer ve Düştüğünü Nasıl Öğrenebiliriz?

22 Ekim 2019

İcra takipleri ödenmemiş olduğu iddia edilen borcun tahsili için alacaklı tarafından başlatılır. Takibin kesin yani tahsil edilebilir hale gelmesi için de kesinleşmesi gerekmektedir. Kesinleşme ise borca ilişkin icra yada ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren takibin mahiyetine göre 5-7 gün gibi süreler içinde itiraz edilmemiş olması yada şikayet edilmemiş olması gerekmektedir. Eğer süresi içerisinde ödeme yada itiraz yoksa borç kesinleşir ve tahsili için alacaklı yada vekili olan avukat tarafından haciz işlemlerine geçilir. Bu aşamadan sonra dosyanın ödemeden dolayı kapanması, düşmesi, işlemden kaldırılması nedenleri ile dosya hitam edilir. Bu aşamalar aşağıda açıklanacaktır.

İcra Dosya Borcunun Ödeme İle Kapanması

Dosyanın kapanmasındaki ilk aşama borcu ödenmesi olmaktadır. Borç alacaklıya yada avukata ödendiyse dosyaya beyanı gerekmektedir. Bu işleme haricen tahsil beyanı denmektedir. Dosya borcunu haricen tahsil edildiği dosyaya bildirilir ve gerekli harçlar ödenirse dosyanın kapanması sağlanır. Yada borç İcra Dairesinin hesabına ödenir. Bu aşamada da harçlar bu ödemeden tahsil edilir ve alacaklının parası gönderilir. Her iki aşamada da icra dairelerinin yoğunluğuna göre dosyanın kapanması hemen sağlanamaz. Ancak her ne sebeple olursa olsun borç tamamen bittiğinde de kapatılması gerekmektedir. Eğer ödeme yapılmasına rağmen halen açık görünüyorsa alacaklıya yada avukatına bilgi verilmesi gerekmektedir.

İtirazın yada Şikayetin Kabulü ile İcra Dosyasının Kapanması

İlamlı yada ilamsız takip türlerine göre icra dosyalarının esasına yada borcun varlığına itiraz yada şikayet nedenleri bulunmaktadır. Eğer imlasız bir takibe süresi içinde usulüne uygun bir itiraz var ise takip durdurulur ancak dosya açık kalır. Bu dosyaya 1 yıl içerisinde itirazın iptali Davası açılmaz ise dosya işlemden kaldırılır. Yada alacaklının açtığı dava reddedilirse de mahkeme kararı ile dosya düşer. İlamlı yada Kambiyo takipleri borçlu tarafından yapılan şikayetler de kabul edilirse yine İcra Dosya Borcu Düşer.

blank
İcra Dosyası Ne Zaman Düşer ve Kapanır, Nasıl Öğrenilir?

İşlem Yapılmaması Nedeniyle Dosyanın Düşmesi

İcra takiplerine belirli sürelerde işlem yapılması gerekmektedir. Yani borcun tahsili için gerekli işlemlerin yapılması şarttır. Aksi halde belirli süre işlem yapılmaz ise dosya düşer ve icra dairesi kendiliğinden dosyayı kapatır ve işlemden kaldırır. Bu sebeple alacaklıların ve borçluların hukuki destek alarak bu süreleri takip gerekmektedir. Bu süreler takibin türüne göre değişkenlik göstermektedir.  Bazen müdürlükler yoğunluktan dolayı takip etmekte zorlandıklarında kişilerin talebi ile de işlemsizlikten dosyaların düşürülmesi sağlanmaktadır. Bu sebeple İcra Dosyası Ne Zaman Düşer sorusunun yanıtı dosyanın türüne göre de değişmektedir.

Dosyanın Kapandığı yada Düştüğü Nasıl Öğrenilir

  • Uyap vatandaş portaldan dosyalarım bölümünden
  • E-devlet sistemi üserinden icra dosyalarım bölümünden
  • Dosyanın bulunduğu icra müdürlüğünden
  • İcra müdürlüklerinin bulunduğu tevzi bürolaraından

UYAP vatandaş portalda dosya sorgu bölümünde icra seçeneği seçilerek açık ve kapalı dosyaların sorguları yapılabilmektedir. Aynı şekilde e-devlet üzerinden de icra dosya sorgusu yapılmakta, açık dosyalarda herhangi bir kayıt yoksa durum tespit edilmektedir. Aynı zamanda dosyanın bulunduğu icra müdürlüklerinden de durum hakkında bilgi alınabilmektedir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr