info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas Hukukuİcra Takibine İtiraz

27 Eylül 2016

İcra Takibine İtiraz konusunu incelemeden önce icra takibi nedir konusunu açıklamak faydalı olacaktır. İcra Takibi; alacaklı olduğunu iddia eden kişinin, borçlu olduğunu iddia ettiği kişiye karşı İcra Müdürlüklerinde alacağın tahsili için başlattığı işlemdir. İcra takibi alacaklının takip talebiyle İcra Müdürlüklerinde başlatılır. Alacağın türüne göre takip türleri farklılık göstermekte olup itiraz mercileri ve itiraz süreleri de farklıdır. Aynı zamanda birden fazla itiraz olup borca, zamanaşımına, yetkiye ve imzaya itirazlar da gündeme gelebilmektedir. Bu sebeple takip türlerine göre itiraz konusunu işlemek faydalı olacaktır.

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız icra takibi, sözleşme, fatura, cari alacak, abonelik, aidat v.s gibi borçların tahsili için başlatılan takip türüdür. İlamsız İcra Takibine İtiraz takibin başlatıldığı İcra Müdürlüğü’ne yapılır. Eğer borca itiraz ile birlikte yetkiye de itiraz ediliyorsa, aynı takibin yetkili yerde başlatılmasının ardından yine borca itiraz etmek gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse Ankara İcra Müdürlüklerinde başlatılması gereken bir takip, İstanbul İcra Dairelerinde başlatılıyorsa ve İtiraz edilirken hem borca, hem de yetkiye itiraz ediliyorsa takip alacaklı talebiyle Ankara’ya gönderilerek tekrar takip devam eder. Bu kez tekrar Ankara İcra Müdürlüklerine borca itiraz etmek gerekmektedir. İtiraz süresi 7 gün olup alacaklı itirazı kabul etmiyorsa İtirazın İptali davası açabilmektedir. İtiraz edildiğinde takip durdurulmaktadır.

İcra Takibine İtiraz
İcra Takibine İtiraz

Kambiyo (Çek, Senet) İcra Takibine İtiraz

Kambiyo olarak nitelendirilen çek ve senetlerin itirazları, takibin başlatıldığı yer İcra Hukuk Mahkemelerine yapılmaktadır. İtiraz süresi 5 gündür. Kambiyo takiplerine itiraz edildiğinde takip Mahkemenin tedbir kararı ile durdurabilmektedirler ancak mahkemeler durdurma için teminat istemektedir. Kambiyo takiplerine borca, yetkiye, imzaya v.s ilişkin itirazlarda bulunmak mümkündür. Kambiyo İcra Takibine İtirazda en çok yapılan hatalardan biri itirazın İcra Müdürlüğü’ne yapılmasıdır. İcra Müdürlüğü’ne yapılan itirazlar geçersiz olup dikkatli olunması gerekmektedir. Kötü niyetli olarak yapılan itirazlarda %20 tazminata hükmedilebilmektedir.

İlamlı İcra Takibine İtiraz

İlamlı İcra Takibi, borcun mahkeme, hakem heyeti, noter senedi v.s. gibi karar vermeye yetkili kurumların düzenledikleri belgelerle başlatılan takip türüdür. Örneğin bir işçinin davalı işveren aleyhine kazandığı alacak davasında işçi kazandığı davanın mahkeme kararı ile İlamlı İcra Takibi başlatabilmektedir. İlamlı İcra Takibine itiraz da İcra Hukuk Mahkemelerine yapılmaktadır. Eğer borçlu takipten önce borcunu ödediyse, faiz hesaplamalarında yanlışlık varsa, mahkeme kararında olmayan bir alacak talep edildiyse v.s gibi konularda İlamlı İcra Takibine İtiraz günceme gelmektedir. İlamlı İcra Takibine itiraz süresi 7 gündür.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr