Site icon Ankara Avukat Kübra YILDIZ ÇOLAK

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı; kanunda belirtilen nedenlerden farklı bir gerekçeyle işten çıkarılan ve kullanması gereken süreler verilmeyen kişiye ödenmesi gereken tazminattır.

İhbar Tazminatına Hak Kazanma

Haksız olarak işten çıkarılan işçiye ihbar tazminatı ödenebilmesi için işçinin son Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile çalışıyor olması gerekmektedir. Belirsiz süreli işlerde ihbar süresi olmadığından ihbar tazminatı da ödenmez. Ayrıca işçiye iş akdi son verildikten sonra İhbar süresi de kullandırılırsa yine ödeme yapılmaz. İhbar Tazminatı için belirli bir süre çalışma söz konusu değildir. İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile çalışması yeterlidir. Kıdem Tazminatı almak için 1 yıl şartı aransa da İhbar Tazminatı için herhangi bir süre bulunmamaktadır. Ancak Sözleşmede deneme süresi belirlenmiş ise ödeme yapılmaz.

İhbar Tazminatı

Deneme Süresi Sonrası İhbar Tazminatı

İş Kanununca belirtilen Deneme Süresi uygulaması İhbar Tazminatı için oldukça önemlidir. Çünkü bu süre içinde işten çıkarmalarda tazminat ödenmez.

İhbar Tazminatı Ne Kadar Ödenir

Tutarlar İş Kanununda aşağıdaki sürelere karşılık gelen sürelere karşılık gelen brüt ücret tutarı belirlenmiştir. Bu tutarlardan gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır.

  • 6 aydan az = 2 hafta
  • 6 Ay – 1,5 yıl = 4 Hafta
  • 1,5 yıl – 3 yıl = 6 Hafta
  • 3 Yıl üzeri = 8 Hafta

İhbar Tazminatı Davası

İhbar Tazminatı davası açmak için öncelikle işçi yada Avukatı Arabulucuya başvurur. Eğer Arabulucu huzurunda anlaşma sağlanamaz ise İş Mahkemesinde dava açılır. Açılan dava sonucunda mahkeme işçiyi haklı görür ise tazminat ödenmesine karar verir.

İhbar Tazminatı Faiz Oranı

Faiz Oranı Yasal Faizdir. Faiz başlangıcında ise temerrüt dikkate alınır. Yani işverenden ne zaman talep edilirse o zaman faiz işletilebilir. Örneğin işçilik alacakları için işverene ihtarname gönderilerek belirli bir sürenin sonunda tazminat talep edilmişse, tazminata ödeme için verilen bu sürenin sonundan itibaren faiz işletilir.

Exit mobile version