info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku çalışma hayatının düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İş Hukukunun layıkı ile uygulanmadığı bir ülkede hiç şüphesiz ki çalışanlar sömürülmeye mahkum olacaklarıdır.

İş Hukuku geniş kapsamlı bir yapıya sahip olup davaların büyük bir çoğunluğu;

  • İşçilik Alacakları; Maaş, Kıdem ve İhbar Tazminatı, Hafta Tatili, Yıllık İzin, Fazla Mesai,
  • İşe İade,
  • İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı,
  • İşçi Hizmet Tespiti,
  • Yurtdışı Borçlanmalar ve Çalışmanın Tespiti,
  • Yurtdışı İşe Giriş Tarihinin Türkiye’de Geçerli Sayılması,

davalarıdır. Son değişiklerle birlikte İş Hukukundan kaynaklı davalarda öncelikle Arabuluculuk yoluna başvuru zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple dava açılmadan önce Arabuluculuğa başvurmak gerekmektedir. Arabuluculuğa taraflar kendileri başvurabilecekleri gibi Avukat ile de başvuru yapabileceklerdir.

İş Hukukundan kaynaklı bazı davaları kısaca incelemek gerekirse;

Maaş Alacağı Davası

Maaş Alacağı; çalışan ve işveren arasında sözlü yada yazılı olarak kararlaştırılan bedeldir. Bu bedelin kanunda öngörülen süreler sonunda ödenmemesi durumunda alacağın tahsili için açılan dava türüdür.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı Davası

Kıdem ve İhbar Tazminatı; kanunda öngörülen sürelerde işveren yanında çalışan işçinin yine kanunda belirtilen nedenlerden dolayı işten çıkması yada çıkarılması durumunda hak ettiği bedeldir. Kıdem Tazminatı Alacağı Davası, alacakları ödenmediği taktirde işçi tarafından açılması gereken dava türüdür.

İş Hukuku Davaları
İş Hukuku Hakkında – Ankara Avukat Kübra YILDIZ ÇOLAK

İşe İade Davası

İşe İade; kanunda belirtilen nedenlerden dolayı işten çıkarılan işçinin işe geri dönmesi için açtığı dava türüdür. Bu davanın açılması için işverenin kanunda belirtilen sayıda çalışanın olması ve belirli bir süre işveren yanında çalışılması şartı aranmaktadır.

İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma; iş kazası sonrası hayatını kaybeden yada çalışamaz durumda olan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerce işverene karşı açılan dava türüdür. İşi olmayan ve ihtiyaçları eşi tarafından karşılanan ev hanımı işverenin yanında çalışırken hayatını kaybeden kocasının desteğinden yoksun kaldığı için işverenin kusuru oranında destekten yoksun kalma tazminatı için dava açabilecektir.

İşçi Hizmet Tespiti Davası

Hizmet Tespiti; işverenin emrinde yapılan çalışmaların işverence resmi kurumlara bildirilmemesi durumunda açılan dava türüdür. Yapılan sözleşme gereği işveren yanında çalışan işçi emeklilik, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını elde edebilmek için çalışmanın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Çalışmanın bildirilmediği durumlarda ise Hizmet Tespiti davası açılarak kayıtlarda düzeltme yapılabilmektedir.

Yurtdışı Borçlanmalar ve Çalışmanın Tespiti Davası

Yurtdışı Borçlanma; Türk Vatandaşı olan yada Türk Vatandaşı iken yurtdışında çalışan kişilerin, bu çalışmalarının karşılığı olan süreleri Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyerek emekli olabilmesi için yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Anlaşması olan ülkeler ile yapılan bu işlemlerde kurum Mavi Kart sahibi olan kişilerin borçlanmasını her ne kadar hakları olsa da kabul etmediğinden dava yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yine yapılan sözleşmelerde Yurtdışında işe başlanılan sürenin Türkiye’de de işe başlangıç tarihi olarak sayılması gerekirken uygulamada yaşanan aksaklıklardan dolayı kurum işlemi yapmamaktadır. Yine bu sebepten dolayı da dava açılması gerekmektedir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr