info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Pratik Bilgilerİşveren İhtarname Örneği

22 Ekim 2019

Gerek şahıs işletmeleri, gerekse de şirketler faaliyetlerinde işçi çalıştırdıklarında kanunen işveren sıfatını kazanmaktadırlar. İşverenin kanun önünde çeşitli sorumlulukları olmakla birlikte yerine getirilmemesi halinde gerek kamu ilgili kamu kurumu, gerekse de işçinin açacağı davalardan dolayı yüklü ceza ve tazminat ödenmesi durumunda kalınabilmektedir. İhtarnameler de işveren tarafından dikkat edilmesi gereken durulardan olup özellikle işçiler tarafından iddia ettikleri hakların tahsili açısından sıklıkla gönderilmektedir. Aynı zamanda işveren de haklı durumlarda kendini savunma amaçlı olarak ihtarname gönderimi yapabilmektedir.

İşverenin Kendi İddia Ettiği Hususlar Hakkında İhtarname Göndermesi

İş Kanunu ve İş Mahkemeleri kanununda bazı hakların aranması ve savunulması için ihtarname gönderilmesi zorunludur. Özellikle işe gelmeyen işçiler ile ilgili olarak ileride hak kaybı yaşamamak adına bu işlemin yapılması olası yargılama aşamasında fayda sağlayacaktır. Aşağıda İşveren İhtarname Örneği bulunmakta olup noter tarafından gönderilmesi ispat açısından daha uygundur. Ayrıca detaylar için avukat yardımı ile hazırlanması olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

ANKARA … NOTERLİĞİNE

Keşideci              : (İhtarnameyi gönderen kişi adı ve TC Numarası /Şirket ünvanı Vergi Kimlik No)

Adresi                  :

Muhatap             : (İşçinin Adı)

Adresi                  :

Konu                     : Mazeretsiz olarak 3 gündür işe gelmemeniz hakkında.

Açıklamalar       : Sayın Muhatap ; işyerimizde çalışmakta iken 03/10/2019 ve 05/10/2019 tarihleri arasında şirket yetkililerinin izni yada bilgisi olmadan ve mazeret belirtmeden işe gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak yasal işlemelere başlamadan önce ilgili İş Kanunları hükmü gereğince; İşe gelmemeniz ile ilgili haklı ve hukuki bir gerekçeniz var ise bunu belgeleyen evrakınızı 3 gün içinde tarafımıza ibraz ediniz. Aksi halde, geçerli bir mazeretle işe gelmediğinizin tespiti halinde İş Sözleşmeniz 4857 sayılı İş Kanunun 25. maddesine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih edilecektir.

 İşveren / Vekili İmza-Kaşe Tarih

blank
İşveren İhtarname Örneği

İşçilerin Gönderdiği İhtarnamelere Cevap Verilmesi

Çalışma yaşamında sıklıkla karşılaşılan işlemlerden biri de işçilerin işverene maaşının ödenmemesi, fazla çalışma, haklı nedenle fesih gibi vs gibi iddia ettiği sebepler için ihtarname göndermesidir. İşçiler de yasal haklarını aramak için aynı süreci takip ederek ileride olası yargılama safhasında delil yaratma yada yasal zorunluluğunu getirmek için işlem yapmaktadır. Ancak her talebin haklı olması yada hukuka uygun olması beklenemeyeceğinden işveren de iddia edilen ve talep edilen hususlara karşın bir cevabı ihtarname göndermesi gerekmektedir. Basiretli tacir konumunda olan kişiler ise özellikle yazdıklarına ve verdiği cevaplara dikkat etmek durumundadır.  Aksi halde telafisi mümkün olmayan zararla ile karşılaşılabilir. Bu sebeple bir avukat ile çalışılması faydalı olacaktır. Aşağıda cevap niteliğinde İşveren İhtarname Örneği bulunmaktadır. İçerik olaya ve kişilere göre değişmekte olup örnek olarak verildiği unutulmamalıdır.

Ankara … Noterliğine

İhtarnameye Cevap Veren      : (kişi adı, ünvanı, tc ve vergi kimlik numaraları)

Adres                                                :

Vekili                                                 : Avukat …

Keşideci                                           : (ihtarnameyi gönderen)

Adresi                                               :

Konu                                                 : Tarafınızca keşide edilen Ankara .. Noterliğinin 01.02.2019 tarih ve 12345 nolu ihtarnamesine ilişkin cevaplarımız.

Açıklamalar                                        : Tarafınızca iddia edilen fazla mesai ve bakiye ücret bedellerinin ödenmemesi konusunda haksız talepleriniz bulunmaktadır. Şöyle ki; tarafınızca karşılıklı olarak imzalanan 01.05.2015 tarihli sözleşme gereği iş yerinde muhasebe personeli olarak çalışmakta ev sözleşme gereği fazla mesainin yapılmayacağı, işverenin ısrarı halinde yazılı olarak bildirilmesi gereği hususlarında anlaşılmıştır. İşletmemiz fazla mesai hususunda hassas olup bu konularda ihtilaf yaşanmaması adına önünü kesmiş, zorunlu hallerde de yazılı talebe bağlamıştır. Tarafınıza bu yönde bir talebimiz olmadığından ve maaşınız da … nolu hesaba düzenli olarak yatırıldığından geçerli nedenle sözleşmeyi fesih ettiğiniz iddiası geçersiz olup talep edilen bedellerin ödenmeyeceği, ayrıca …. … tarihleri arasından işe gelmediğiniz, geçerli bir sebep bildirilmediği taktirde tek taraflı olarak sözleşmenizin fesih edileceği ihtar olunur.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr