Kamu İhale Kurumu – Kik şikayet yada itiraza ilişkin izlenmesi gereken yollar ve yapılması gereken işlemler hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

İdare Tarafından yapılan ihaleye ilişkin olarak ihale ilan aşamasına itiraz edilebileceği gibi diğer işlemler ile ilgili şikayet başvurusu yapılabilir. Bu itirazlar şahsen yapılabileceği gibi avukat ile de yapılabilmektedir.

KİK e yapılan şikayetin reddi halinde ise idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu adına hizmet eden kuruluşların mal ve hizmet alımlarının düzenlenmesini amaçlamaktadır. Bu kanunun uygulayıcısı ise Kamu İhale Kurumudur.

Kamu İhale - Kik İtiraz Avukat

Kamu İhale KİK  İtiraz Hakkında – Ankara Avukat Kübra YILDIZ

Kamu İhale Kurumuna (KİK) İtiraz Nasıl Yapılır

KİK itirazı için başvuru süreçleri sürelere tabi olup bu hususta dikkatli olunmalıdır. Zira haklı da olunsa zamanında yapılmayan itirazlar usulen değerlendirilmediğinden itirazlar reddedilmektedir. Bunun yanı sıra KİK’e itraz edilmeden yapılması gereken işlemler olup bu işlemler tamamlanmadan yapılan itirazlar da deikkate alınmamaktadır. Bu sebepledir ki itiraz edilmeden önce mutlaka ilgili süreçler zamanında tamamlanmalı ve başvuru yapılmalıdır. Aksi halde yapılan eksiklikler hak kaybına neden olacaktır.