info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat Mülkiyeti KanunuKat Mülkiyeti Ne Demek

5 Ekim 2017

Kat Mülkiyeti Ne Demek sorusu yeni emlak almak isteyen kişilerin en çok sordukları sorular arasında olup kısaca açıklamak gerekirse, İnşası bitmiş olan binanın tam anlamıyla kullanılabilir hale gelmiş olması ve kullanılabilir alanların (Daire, Büro, Dükkan, Depo v.s) sahipleri veya ortak sahipleri eliyle kurulan mülkiyet hakkıdır.

Yukarıdaki tanım Kat Mülkiyeti Kanununun ilk maddesinin anlaşılır şekilde yazılmış halidir. Kat Mülkiyetinden söz edebilmek için tanımdan da anlaşılacağı üzere ortada bina bulunmalıdır. Bunun yanı sıra binaların betonarme olması gerekmektedir. Yani ahşap yada kısmen ahşaptan inşa edilen yapılarda Kat Mülkiyetinden söz edilmesi mümkün değildir. Son olarak da binanın tam anlamıyla bitmiş ve kullanılabilir durumda olması gerekmektedir. Yani binanın oturulabilir halde ve İskan olarak nitelendirilen yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gerekmektedir.

Kat Mülkiyetinin Kurulması

Kat Mülkiyeti artık binanın projeye uygun olarak tamamlandığı anlamına gelmektedir. Yani müteahhit taahhüt ettiği şekilde binayı tamamlamış, gerekli proje ve evrakları sunmuş, Yapı Kullanma İzin Belgesini yani iskanı almış ve Kat İrtifakı sona ermiştir. Kat Mülkiyeti; ileride taşınmaz ile ilgili proje yada oturumdan kaynaklı nedenlerden dolayı problem yaşamamak için önemlidir. Zira Kat Mülkiyeti olmadan taşınmazda bazı ticari işlerin yapılmasına izin verilmemekte, hatta elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri dahi yapılamamaktadır. Bu sebeple kiralanacak yada satın alınacak yerde yapılması planlanan ticari faaliyetin türüne göre Kat Mülkiyetine gerek olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Araştırma için de taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden ve tapu müdürlüğünden bilgi alınabilir. Örneğin Ankara Altındağ ilçesindeki bir taşınmaz ile ilgili bilgi Altındağ Tapu Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesinden alınabilir.

blank
Kat Mülkiyeti Ne Demek

Kat Mülkiyetinde Taşınmazların Sınıflandırılması

Kat Mülkiyetine Geçmiş olan binalardaki taşınmazlar (kat irtifakında da belirtilmiştir) amaçlarına göre sınıflandırılmaktadır. Örneğin büyük bir arsa üzerine inşa edilen sitenin aynı parselinde yada komşu parselinde aynı proje dahilinde dükkanlar yada alış veriş merkezi de bulunabilir. Bu yapıların her birinin projede ve tapuda sınıflandırılması yapılmaktadır. Şöyle ki yeni yaşam alanları olan iş kuleleri, rezidanslar vs. gibi yerlerin tapudaki sınıflandırılmasına dikkat edilmelidir. Zira tapuda mesken olarak görünen yerlerin çoğunda ticari kullanıma izin verilmemektedir. Ancak bazı özel kanunlarla bu husus düzenlenebilmektedir. Örneğin konutların mesken olarak kullanılan bölümlerinde avukat yazıhanelerinin açılmasına engel bulunmamaktadır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr