info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kişisel Verilerin Korunması KanunuKişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

14 Ekim 2019

Teknolojinin gelişmesi ile birçok alanda ilerlemeler kaydedilmektedir. Artık birçok işlem bilgisayar ile yapılmakta olup bilgisayarların veri işleme hızlarının gitgide artması ile de bilgiye kolayca ulaşılmaktadır. İnsan odaklı olarak çalışan işletmelerde ise bilgisayarlar veri depolamada kullanılmaktadır. Gerek müşterilerin, gerekse de çalışanların bilgileri veritabanlarında saklanmaktadır. Ancak günümüzde Kişisel veriler oldukça kıymetli olup bunların saklanması ve korunması hususunda kanun koyucu tarafından bir düzenleme getirilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak adlandırılan 6698  sayılı kanun ile veri işleme ve saklama faaliyetlerinde bulunanların kontrol altına alınması sağlanmaktadır. Bu sayede belirli bir amaç için kişisel verisini paylaşan kişilerin bu bilgilerinin güvende olduğunu ve izin vermedikleri sürece üçüncü kişilerce paylaşılmayacağını bilmeleri güvenlerini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra yine kişiler istedikleri zaman kişisel verilerinin silinmesini de talep edebileceklerdir.

blank
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA NELER YER ALMAKTADIR

Hiç kimse kişilerin rızası olmadan (kanunda sayılı istisnai haller dışında) kişisel verilerine erişemez, kaydedemez. Kanunun esas amacı bu olup olası kayıt ve saklama durumlarını hukuka uygun hale getirmektedir. Örneğin rıza alınarak yapılacak bir kayıt işlemi sırasından kişisel veriyi kim işleyecek ve güvenli bir şekilde saklanmasından kim sorumlu olacaktır. Veri İşleyen olarak adlandırılan kişi işlem yaparken nelere dikkat edecek ve aksi durumda hangi yaptırımla karşılaşacak. Veri sorumlu olan kişinin yasal sorumlulukları nelerdir gibi hususların yanı sıra VERBİS sistemine kayıt şartları ve koşulları gibi hükümler de yer almaktadır. Daha birçok husus kanun kapsamında yer almakta olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile verilerin daha güvenilir bir şekilde işlenmesi, kaydedilmesi yada paylaşılması amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KİMLERİ İLGİLENMEKTEDİR

Toplumun tümünü ilgilendiren konu olup esasen bazı şartları taşıyan işletmelerin VERBİS olarak adlandırılan sicile kayıt olmaları da zorunludur. Ana şartlar ise şöyledir;

  • Çalışan sayısı 50 üstünde olan işletmeler,
  • Yıllık bilanço tutarı 25 Milyon üzerinde olan işletmeler,
  • Ana Faaliyeti Özel Nitelikli Veri İşleme olan işletmeler,

50 çalışanın değerlendirmesinde 12 ayın 7 ayında sayının geçmiş olması gerekmektedir. Bilançoda ise aktif yada pasif toplamının belirtilen sayıyı geçmesi şarttır. Özel Nitelikli veri ise “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” dir

Yukarıdaki şartlardan en az birini sağlayan gerçek yada tüzel kişilerin sisteme kaydı zorunludur. Bunun dışındaki kişilerin ise VERBİS sistemine kayıt olmasına gerek yoktur. Ancak kanuna uymaları şarttır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr