info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Dilekçe ÖrnekleriKm Düşürülmüş Ayıplı Araç Dava

22 Kasım 2019
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/km-düşürülen-araç-ayıp-davası.jpg

İkinci el araçlarda km değerinin düşürülerek satılması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu konunu ıspatı da oldukça güç olup detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Ispatı yapılamayan ve doğru bir şekilde açılmayan davalar red olmaktadır.

İDDİA EDİLEN AYIBI KESİNLİKLE KABUL ETMEMEKLE BİRLİKTE EĞER ARACIN AYIPLI OLDUĞUNU İDDİA EDİYORSA BUNU SATICIYA İHBAR ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. ANCAK DAVACI BU İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMİŞTİR.

Her ne kadar dava konusu araçta ayıp olduğu iddia edilmişse de bu durum bildirilmemiştir. Ancak Borçlar Kanunu’nun 4. maddesi: “Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, BUNU UYGUN BİR SÜRE İÇİNDE ONA BİLDİRMEK ZORUNDADIR.

Ayıplı Düşük Km Olan Aracın Alırken Kontrol Edilemesi.

ALICI GÖZDEN GEÇİRMEYİ VE BİLDİRİMDE BULUNMAYI İHMAL EDERSE, SATILANI KABUL ETMİŞ SAYILIR. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.” şeklinde olup açıkça ihbar yükümlüğünü düzenlemiştir. Aracın ayıplı olduğu kabul ettiğimiz anlamına gelmemekle birlikte maddeden de anlaşılacağı gibi alıcı ayıbı bildirmediğinden ayıbı kabul etmiş, aracın sözde ayıplı olduğunu bildirmeden kendisi onarımlarını yaptırmıştır. Bu sebeple ki açılan bu davanın reddi gerekmektedir.

ARAÇTAKİ AYIBI KESİNLİKLE KABUL ETMEMEKLE BİRLİKTE İŞ BU DAVAYI AÇMADAN ÖNCE TESPİT DAVASI AÇMIŞ VE ARAÇTA AYIBIN SÖZ KONUSU OLMADIĞI AÇIKÇA UZMAN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN RAPOR DÜZENLENMİŞTİR. ŞİMDİ İSE KÖTÜNİYETLİ OLARAK HAKSIZVE MESNETSİZ OLARAK İŞ BU DAVAYI AÇMIŞTIR.

Araç 09.02.2018 tarihinde satılmıştır. Araçta iddia edildiği gibi ayıp kesinlikle söz konusu değildir. Aracı satılmadan kısa bir zaman önce bakım ve onarımını yapılarak sorunsuz bir şekilde satılmıştır. Kaldı ki bu husus dilekçede belirtilmiştir. ” aracın herhangi bir arızasının olmadığını, yakın bir zaman da 10.000 TL’nin üzerinde bir masraf yaparak aracın tespit edebildiği arızalarını giderdiğini belirtmiştir. Ertesi gün tekrar buluşulmuş, davalı yaptığını iddia ettiği masrafların listesini cep telefonundan göstermiş, listeyi WhatsApp programından mesaj olarak göndermiştir.” şeklindeki beyanıyla da aracın bakım ve onarım masraflarını yaptırdığını ve bunu kendisine mesajla bildirdiğini söylemektedir. Ayıplı bir araç satmak isteseydi bakım ve onarım yaparak masraf yapmazdı. Bu husus da iyi niyetli olduğunu açıkça göstermektedir. Dava konusu araçta sorunların olduğu iddiası sebebiyle iş bu davayı açmadan önce tespit davası açmıştır. Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2018/ D.İş dosyası ile görülen tespit davasında herhangi bir ayıp bulunmadığı tespit edilmiştir. KENDİSİNİN TESPİT TALEP ETTİĞİ DOSYA KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPORDA;

KM Düşürülen Araca İlişkin Tespit Davası Açılması

Aracın km’si ile ilgili tespit; ” aracın km’sinde 05/2009 tarihinden itibaren 12/2018 tarihleri arasında periyodik bir şekilde ilerlediği görüldüğünden herhangi bir km düşürme veya oynanma olmadığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde olup aracın km’sinde herhangi bir oynama ve düşürme olmadığı kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra müvekkil aracı 26.2017 tarihinde almış olup eğer iddia ettiği gibi bir km düşürülmesi varsa bunda bir kusuru bulunmamaktadır. Çünkü dilekçesinde km nin 2012-2014 arasında düşürüldüğünü iddia etmektedir.Değer kaybı ile ilgili tespit; ” konu aracın 15 yaşında ve 217.762 km kullanılmış bir araca harcanan veya harcanması gereken onarım ve parça değişimleri sonrasında aracın değerinde eksilme olmayacağı kanaati ile değer kaybı olmayacağı ve km’si ile aracın hazırdaki km’sine bağlı mekanik aksamları görünen masrafları hali 2. el piyasa hazırdaki km’sine bağlı mekanik aksamlarında GÖRÜNEN MASRAFLI hali ile 2. el piyasa alım satım değerinin 156.000,00 TL’sı olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır.” şeklindedir. Bu raporda da davacının zararının olmadığı, iş bu davayı kötüniyetli olarak açtığı açık ve net bir şekilde görülmektedir.

ARAÇTAKİ AYIBI KABUL ETMEMEKLE BİRLİKTE DAVA KONUSU ARACI BAŞKASINDAN SATIN ALMIŞ VE KALDI Kİ ARACIN AYIPLI OLDUĞU BİLSEYDİ ZATEN KENDİSİ SATIN ALMAZDI.

Dava konusu aracı satmadan başka birinden almış ve kısa bir süre kullandıktan sonra satmıştır. aracı satmadan önce de bakım ve onarımları yaptırmış, bunu da tüm iyiniyeti ile davacıya mesajla bildirmiştir. Satmadan önce yaptığı masrafları sırf aracı sorunsuz ve temiz bir şekilde satmak için yapmıştır. Bu sebeple ki aracın ayıplı olması söz konusu olamaz.

Km Düşürülen Araç Bilirkişi Raporu

Kaldı ki raporda açık bir şekilde belirtildiği gibi, 2004 model ve bu kadar km yapmış bir araçta bu durumda olması normal bir durumdur. Yani bu durum ayıp olarak tespit edilmemiştir. Ayrıca 2. el araç piyasasında araçlar alınıp satılmadan önce araçta sorun olup olmadığı tespiti için servise götürülmektedir. Davacı da aracı emin olmak adına 3 adet servise bizzat kendisi götürmüş, en son OTO SERVİS adlı işletmeye götürerer toplamda 4 kişiye kendisi göstermiş ve beğenerek almıştır. Eğer araç sorunlu ise neden satın alınmıştır? Aracın ayıplı bir şekilde satılmadığı bu husustan da net bir şekilde anlaşılmaktadır. Kaldı ki Noter Satış Sözleşmesinde de “Alıcı, bu aracı halihazır durumu ile görüp beğenerek ve bedelini ödeyerek teslim aldığını” belirtmiştir. Davacının iddia ettiği ayıpların araç davacının kullanımındayken ortaya çıkmış olması da yüksek muhtemel olup bu hususun da dikkate alınması gerekmektedir. DAVACI MADEM SATMAYI DÜŞÜNÜYORSA NEDEN BU KADAR MASRAF YAPIP ARDINDAN KÖTÜ NİYETLİ OLARAK BU DAVAYI AÇMIŞTIR.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr