103 Davetiyesi Talebi

İcra İflas Kanunun 103 maddesi nedeniyle bu isimle adlandırılmaktadır. Amacı ise borçlunun haczedilen menkul yada gayrimenkullerinden haberdar edilmesidir. Alacaları karşısında icra takibi başlatan taraf icra takibinin kesinleşmesinin ardından borcunu tahsili için gerekli işlemlerin yapılmasını ister. Araç, ev, para, her türlü kıymetli malın haczedilmesi için İcra Dairesinden talepte bulunur. İcra dairesi ise yasal bir engel yoksa […]

Şirket Alacaklarının Tahsili

Şirketler yaptıkları ticari faaliyetlerden dolayı borçlandıkları gibi müşteri yada diğer 3. kişilerden hak ve alacakları da doğmaktadır. Alacakların zamanında tahsil edilmesi borçların ödenmesinde etkili olduğundan gerek tedarikçileri ve kamuoyundaki ticari itibarın, gerekse de kredi yada çek borçlarının zamanında ödenmesinde dolayı bankalar nezdindeki itibarın artmasına neden olacaktır. Şirketlerin alacaklarından bahsetmek gerekirse; Faturadan Kaynaklı Alacaklar Faturadan kaynaklı […]

Araç Yakalama Talebi

Senet, çek, fatura, mahkeme kararı gibi borç doğuran işlemler neticesinde belirlenen bedel ödenmediği taktirde borcun tahsili için yapılan hukuki işlemlerden biri de icra takibi başlatmaktır. Alacaklı kişi borcun türüne ve nedenine göre talep hazırlayarak icra takibini başlatır. Artdında da takibin kesinleşme ile birlikte haciz işlemlerine geçilir. Bu işlemlerden biri de Araç hacizleridir. Araçlara yapılan hacizlerin […]