İşçi Avukatı Çalışma Alanları Nelerdir?

İnsanların bir arada yaşadığı toplumlar içerisinde zaman zaman anlaşmazlıkların yaşanması mümkündür. Günlük hayatta yaşanan birçok anlaşmazlık kişiler arasında ya da başkalarının araya girmesi ile birlikte mahkemeye taşınmadan çözülebilmektedir. Ancak kimi durumlarda kişiler sorunları ile ilgili olarak kendi aralarında anlaşamazlar ve bu sorunlarının çözümü için mahkemeye başvurmak isteyebilirler. Mahkemeler her türlü anlaşmazlık durumu ve problemlerin adaletli […]

İş Hukuku Avukatı Çalışma Alanları Nelerdir?

Ülkemizde günlük hayatta ya da resmî kurumlarda yaşanabilecek her türlü olumsuzlukların çözümü mahkemeler tarafından belirlenen kanunlara uygun olacak şekilde sağlanmaktadır. Bireyler arasında, kurumlar arasında ya da kurumlar ile bireyler arasında olan anlaşmazlık ve hukuksuzluklar mahkemeler huzurunda adaletli bir biçimde çözülmeye çalışılmaktadır. Bu dava süreçlerinde en önemli rollerden birini avukatlar taşımaktadır. Avukatlar davalı ve davacının durumlarını […]

İş Akdinin, Sözleşmesinin Feshi

İş Sözleşmesi İş Kanununda düzenlenmiş olup genellikle iş hayatımızda Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi kullanılmaktadır. Bu sözleşmelere ilişkin açıklamalar site içeriğimizde mevcuttur. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshini hem işçi hem de işveren tak taraflı isteyebileceği gibi karşılıklı anlaşma ile de sözleşme fesh edilebilir. Dikkat edilmesi gereken husus sözleşmeden doğan hakların kaybolmaması […]