Site icon Ankara Avukat Kübra YILDIZ ÇOLAK

Miras Avukatı Hakkında

Aile içerisinde ebeveynlerin vefatı sonrasında veya öncesinde mal varlığının paylaştırılması ve hakların devredilmesi için Miras Hukuku uygulanmaktadır. Miras, ebeveynlerin vefatı sonrasında elde edilen mallar ve kalan terekeyi ifade eder. Bu noktada miras kalan varlık birden çok kişi arasında paylaştırılacak bir terekeye sahip ise ortak bir mülkiyete geçecektir. Yani tereke üzerinde hak sahibi olan herkes bu malları satmak, kiralama ya da devretme gibi yetkilere sahiptir ama bir yandan da bu yetkiyi tek başlarına gerçekleştiremezler. Bu noktada miras avukatı üzerinden danışmanlık hizmeti alınarak kişiler miras üzerindeki haklarını ve sahip oldukları paylarını kendi iradesiyle ve tasarrufları ile nasıl kullanacakları konusundaki miras taksim sözleşmesini oluşturabilirler.

Miras taksim sözleşmesi, mirasın mirasçılar arasında belirli bir düzen ve hukuki yolla paylaşılmasını belirten sözleşmeyi ifade eder. Bu sözleşmeye bağlı olarak paydaşlar mirası nasıl paylaşacaklarını özgür iradeleriyle belirlerler. Sözleşmenin geçerli olması için tüm mirasçıların baskı altında kalmadan özgür iradeleriyle kabul etmeleri ve bu şekilde sözleşmeyi imzalamaları gerekir.

Miras Avukatı Hangi Hizmetleri Verir?

Kişiler arasında miras taksim sözleşmesi imzalanmasından sonrasında dahi Miras Hukuku ile ilgili birçok dava süreci ortaya çıkabilir. Bu dava süreçlerinde miras avukatı önemli bir görev üstlenir. Örneğin, taksim sözleşmesinde belirtildiği şeklin aksine bir tescil yapılırsa taraflardan herhangi birisi tapu iptali davası talep edebilir. Yine miras paylaşımı yapıldıktan sonra herkesin kendi payına düşen mülkiyeti kendi üzerine geçirmesi için tescil davası talep edilebilir. Hazırlanan miras taksim sözleşmesinden dolayı tarafların doğan belirli alacakları bulunduğunda, bu alacakların temini için dava sürecine gidilebilir. Yine mahkeme üzerinde talep oluşturarak miras taksim sözleşmesinin hatalı olması durumunda iptali talep edilebilir.

Miras Avukatı Çalışma Yöntemleri Nedir?

Miras Hukuku olarak bilinen ve terekenin düzenlenmesi için kullanılan yasalar çerçevesinde hizmet veren miras avukatı bu konuda uzmanlaşmış ve çözüm oluşturabilen etkili kişilerden oluşmaktadır. Avukat miras sonucunda ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi ve hakların korunarak menfaatlerin sağlanması için çalışır. Avukatların bakacağı ve sağlayacağı davalar arasında tamamen tereke ile ilgili ve terekeye bağlı sözleşme ile ilgili noktalar bulunur. Yine avukatlar tarafından miras paylaşımı ve miras paylaşımından doğal haklar ile ilgili hizmet verilmesi gibi reddi miras gibi bir konuda da hizmet verilebilir. Reddi miras; husumet veya borç gibi durumlar sonrasında mirasçıların bırakılan mirası reddetmesi konusunda talep edilen hukuki bir süreçtir.

Exit mobile version