Reddi Miras Davası

Türk Hukuk Sistemimizde Miras Hukuku önemli bir yer teşkil etmekte, kişiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümde bizlere rehber olmaktadır. Murisin ardından kalan mal varlığı paylaşımında Kardeşler arasında bazen tartışmalar yaşanmakta, fikirler arası aykırılıklar meydana gelmektedir. Halbuki kanun açık bir şekilde paylaşımın eşit olacağından bahsetse de yöresel farklılar, büyüklük küçüklük ilişkileri gibi hususlar kişilerin ayrıcalıklı olduklarını iddia etmelerine […]

Bekar Kişinin Mirası Kime Kalır

İnsanlar sağ bir şekilde doğmalarıyla Hukuk sistemimize göre bir kişilik kazanmakta ve yasal haklarına kavuşmaktadır. Miras da bu haklardan biridir. İnsanlara alt ve üst soylarından, yani anlaşılacak tabirle akrabalarında miras kalabileceği gibi kişiler de ölümleri halinde mal varlıklarını miras olarak bırakmaktadırlar. Miras bırakan kişinin medeni durumu, yani evli olup olmaması, hatta çocuğunun olup olmaması oldukça […]

Miras Davaları Avukatı Çalışma Alanları Nelerdir?

Günlük hayatta insanlar birçok alanda hukuksuzluk ve haksızlıklar ile karşılaşabilmektedir. Çoğu zaman bu problemler kişilerin kendi aralarında çözümlense de bazı durumlarda bu problemler çözüm için mahkemeye taşınabilmektedir. Mahkemelerde bu problemler konu ile ilgili olarak hazırlanmış kanunlar dikkate alınarak bilirkişiler tarafından çözümlenmeye çalışılır. Mahkemelerde tarafsızlık ilkesi esastır ve problemlerin adaletli olacak şekilde çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir. Mahkeme […]