Site icon Ankara Avukat Kübra YILDIZ ÇOLAK

Nafaka İcra Takibi Ne Kadar Sürer

Nafaka İcra Takibi Ne Kadar Sürer sorusu müvekkiller tarafından sıkça sorulardan biridir. Bu sorunun cevaplanmasında 15 gün, 1 ay gibi net bir süreler verilemez. Çünkü karşı tarafın ikamet adresi, tebligatı alıp almayacağı, gelir durumu, mal varlığı gibi hususlar dosyanın çözümlenmesinde önemlidir. Bu nedenlerden dolayı herhangi bir süre vermenin hukuki bir yararı yoktur. Ancak takip aşamasında dikkate alınması geerken sürelerden bahsedecek olursak.

Nafaka İcra Takibi Ne Kadar Sürer

Borçlu Adresi

Eğer borçlu İcra Takibi başlatılan yer ile aynı il sınırları içerisindeyse süre kısalacaktır. Çünkü icra müdürlüğünden çıkarılan tebligat kısa bir sürede borçlunun eline geçeceğinden süre kısalacaktır. Ancak borçlu farklı bir ilde yada ülkede ise süre uzayacaktır. Bazen köylere bile tebligatlar geç teslim edilmektedir.  Yabancılardan boşanan Türk Vatandaşları tarafından da Nafaka İcra Takibi Ne Kadar Sürer sorusu fazlaca sorulmaktadır. Yabancı ülkelere tebligat yapmak oldukça zor ve de masraflıdır. Hele ki borçlu Türk Vatandaşı değilse masraflar daha da artmaktadır. Tebliğ edilecek tüm belgelerin borçlunun diline tercüme edilmesi ve Hukuk İşleri aracılığı ile tebligatın yapılması gerekmektedir. Deniz aşırı ülkelerde ise süreler daha da fazla uzamaktadır. Bu yüzden borçlunun adresi oldukça önemlidir.

Kesinleşme Süresi 

Nafaka İcra Takibi başlatıldıktan ve ödeme emri / icra emri borçluya tebliğ edildikten sonra 7 gün geçmesi gerekmektedir. 7 gün geçmesinin ardından borçlunun bir itirazı yok ise takip kesinleşecek ve haciz işlemleri başlayacaktır. Kimi zaman borçlular bu kesinleşme süresi içinde borçları öderler ve hacize mahal vermezler. Ayrıca bu süre içerisinde yapılan ödemelerde de kanunen Vekalet Ücretinin 3/4 ü ödenmektedir. bu sebeple de Nafaka İcra Takibi Ne Kadar Sürer sorusunu soran müvekkillere borçlunun Mal Varlığı, maaşı yada borcuna sadık olup olmadığı gibi hususları açıklığa kavuşturması istenir. Nafaka İcra Takibi kesinleştikten sonra haciz işlemleri yapılacaktır. Haciz işlemi için süre tamamen alacaklının talebi ve İcra Müdürlüğü’nün talebi değerlendirmesi ile orantılıdır. Ayrıca dosya avukat ile takip edilir ise bu da önemlidir. Avukatlar sürekli dosya takibi yaptıklarından Haciz Taleplerini de zamanında açarlar. Eğer Kesinleşmenin ardından hemen Haciz için talepler açılırsa İcra Müdürlüğü 3 gün içerisinde taleplere ilişkin karar vermek sorundadır.

Paranın Gönderim Süresi

Hacizler sonrasında yada borçlunun hacize gerek kalmaksızın ödeme yapması durumunda İcra Müdürlüğü dosya kesinleşmiş ise alacaklıya yada avukatına parayı gönderir. İcra Müdürlüklerinin yoğunluklarına göre paraların gönderilme süresi değişmektedir. Aynı gün gönderim yapılabileceği gibi 3 – 5 gün gibi süreler içerisinde para banka hesabına gönderilecektir. Görüldüğü üzere Nafaka icra takibi ne kadar sürer sorusunun cevabının değişken bir çok faktörü vardır. Bu sebeple net bir süre verilememektedir.

Exit mobile version