Nafaka

Nafaka her ne kadar halk arasında boşanma sonucu erkek tarafından kadın lehine mahkeme kararı ile taktir edilen bir bedel olarak görülse de sadece boşanma ile kadına değil, anne, baba ve kardeşler yararına da taktir edilmektedir. Temel amacı ise taktir edilen kişilerin geçim ve ihtiyaçlarını karşılanmasıdır.

Nafaka Kimlere Ödenir?

Nafakanın birçok türü olmakla birlikte yalnızca boşanma yada ayrılık durumunda değil farklı davalar ile bakmakla yükümlü olunabilecek kimselere, örneğin annne ve baba yada kardeşlere de ödenebilmektedir.

Nasıl Talep Edilir.

Aile Mahkemelerinde açılan dava ile talep edilmektedir. Türüne göre de talep edilme usulleri farklılık göstermektedir.

Tahsili

Mahkeme tarafından hükmedilen tutar ödenmediğinde tahsili için icra takibi yapılması gerekmektedir. İcra takibinin yapılmasında da farklılıklar olup türüne göre icra takibinin türü de değişmektedir.

Miktarın Belirlenmesi

Miktarın belirlenmesinde kişilerin sosyal ve ekonomik durumları tespit edilmektedir. Mahkeme tarafından kolluk kuvveti olan polis yada jandarma, yurtdışında yaşayan kişilerin ise konsolosluklar aracılığı ile sosyal ve ekonomik durumları tespit edildikten sonra her iki tarafın maddi durumuna göre uygun bir tutar belirlenmektedir.

Muhtaçlık

Muhtaçlık durumu nafakanın taktirinde en önemli hususlardan biridir. Evlilik birliği boyunca eşine her türlü destekte bulunan eş, hayatın doğal akışında maalesef ki bazı durumlarda hayal kırıklığına uğrayarak eşinin boşanma teklifi ile karşılaşabilmektedir. Özellikle de ülkemizde kadınların çalışma durumu göz önüne alındığında bir çok kadın boşanma sonrası muhtaç durumda kalmakta, eşinden aldığı desteği yitirmektedir. Bunun yanı sıra yine çocuklarını büyüten ve onlardan hiç bir desteği yitirmeyen anneler de yaşlandıklarında muhtaç duruma düşebilemektedirler. İşte bu durumlarda gerek terkeden eşten, gerekse de çocuklardan nafaka talep edilebilemektedir.