info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Miras HukukuReddi Miras Davası

21 Kasım 2018

Türk Hukuk Sistemimizde Miras Hukuku önemli bir yer teşkil etmekte, kişiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümde bizlere rehber olmaktadır. Murisin ardından kalan mal varlığı paylaşımında Kardeşler arasında bazen tartışmalar yaşanmakta, fikirler arası aykırılıklar meydana gelmektedir. Halbuki kanun açık bir şekilde paylaşımın eşit olacağından bahsetse de yöresel farklılar, büyüklük küçüklük ilişkileri gibi hususlar kişilerin ayrıcalıklı olduklarını iddia etmelerine neden olmaktadır. Ancak her zaman murisin mal varlığı kalmamaktadır. Hak ve alacakların yanı sıra Borçlar da miras olarak geçmektedir. İşte Reddi Miras Davası da genellikle bu gibi durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakan kişinin mal varlığı borcunu karşılamaya yetmiyor ise yada hiç varlığı olmadan yalnızca borçları var ise mirasçılar genelde mirası kabul etmek istememektedirler.

 Reddi Miras Davası Açılması

Terekenin, yani paylaşıma konu malların belirlenmesini ardından mirasçılık belgesi ile paylar belirlenir ve intikal işlemleri gerçekleştirilir. Bazen murisin ufak borçları da bu varlıklardan karşılanır. Ancak bazı durumlarda murisin sağlığındaki gerek ticari gerekse de kişisel işlemlerinden dolayı da bir çok ödemesi gereken bedeller bulunmaktadır. Genellikle banka kredileri bu borçlar arasından nemli yer teşkil etmektedir. Eğer muris sağlığından ölüme bağlı olarak krediyi sigortalatmamış ise yada her ne kadar sigorta yapıldı ise de intihar yada kredi çekilirken belirtilmeyen hastalıklardan dolayı ölüm meydana geldiyse sigorta krediyi ödememektedir. Bu gibi durumlarda ödemeyi mirasçıların yapması gerekmektedir. Ancak bu bedeli ödemek istemeyen kişiler Reddi Miras Davası açarak bu ödemeden kurtulabilirler. Bu dava sayesinde borçtan kurtulmakla birlikte varsa murisin mallarından da pay alınamayacaktır. Kayıtsız ve Şartsız miras reddedilecektir.

blank
Reddi Miras Davası

Reddi Miras Davası Ne Zaman Açılmalıdır

Her davada olduğu gibi bu davalarında belirli bir süresi vardır ve ölümün öğrenildiği tarihten itibaren 3 aylık bir süre belirlenmiştir. Bu süreler hak düşürücü süreler olup hakim tarafından her aşamada dikkate alınmaktadır. Bu sebeple davalar açılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Öğrenilme kavramı kanunla belirlemiş olup davayı açan kişinin ispatı gerekmektedir. Muris ile uzun süredir görüşmeyen, ölümünden haberdar olmayan kişi daha sonra bu durumu öğrendiğini iddia ederse ispat ettiği taktirde süre bu tarihten itibaren başlayacaktır. Reddi Miras Davası avukat ile açılabileceği gibi kişiler de kendileri açılabilir. Uygulamada davayı açacak kişiler bir avukata özel vekaletname vererek davanın takibini sağlamaktadırlar. Sulh Hukuk mahkemesinde açılan davanın ne kadar süreceği açılan mahkemenin yoğunluğu ile alakalıdır. Bu sebeple kesin bir bitiş süresi verilemez. Kararla birlikte artık davayı açan kişiler mirası reddetmiş sayılacaklardır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr