info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Pratik BilgilerSenet Nasıl Doldurulur, Senet Örneği

24 Aralık 2015

Senet Nasıl Doldurulur ile ilgili bilgi vermek için aşağıdaki senet örneğinden faydalanmak yararlı olacaktır. Kırmızı ile yazılan madde başlıkları ile Senet Nasıl Doldurulur sorusunu açıklığa kavuşturalım.

Senet Nasıl Doldurulur
Senet Nasıl Doldurulur
  1. Ödeme Günü : Senedin en son hangi gün ödeneceğini gösterir. Vade tarihi olarak ta adlandırılır. Bu kısım boş ise senedin ibraz edildiğinde ödenmesi gerekir.
  2. Senet Tutarı: Bu kısımda açık ve net olarak borçlunun ne kadar borca karşılık senedin düzenlendiği gösterilir.
  3. Ödeme gününün yazı ile yazılması: Bu sayede senet doldurulurken karışıklığa mahal vermemek için ödeme günü teyit edilmiş sayılır. İhtilaf halinde bu kısımda yazan tarih geçerlidir.  Senet Örneğinde ödeme günü 14.12.2014 tarihidir. Burada ay olan kısmın harf, yıl ve gün kısmını rakam olarak yazılması rutin hale gelmiştir. 01 Ocak 2016 gibi..
  4. Hamil : Senet borcunun kime ödeneceği yazılır. Yani alacaklı kim ise bu kısıma yazılır. Senet Örneği incelendiğinde Ali CAN Borçlu, Mehmet YILMAZ Alacaklıdır.
  5. Tutarın yazı ile yazılması: Buraya ise 2 nolu yerde yazan tutarın yazı ile yazılması gerekmektedir.
  6. Bu kısıma borcun neden kaynaklandığı yazılır. Bir mal yada hizmet karşılığı düzenlenmiş ise Malen, nakit para için düzenlenmişse Nakden yazılabilir. Boş bırakılmasında bir sakınca olmayıp yazıldığında ispat kolaylığı sağlar.
  7. Borçlu : Buraya borcu ödeyecek kişi yazılır Senet Örneği üzerinde borçlu Ali CAN isimli kişidir.
  8. Düzenleme Yeri, Tarihi : Buraya Senedin Düzenleme tarihi ve düzenleme yeri yazılır. Yazılması zorunlu unsurlardandır. Düzenleme yeri yazılmaz ise borçlu adresi esas alınır. Borçlu adresinde de idari bir birim olan düzenleme yeri yazmıyor ise belge senet hükmünde değildir. Örnek 10.05.2018 – Ankara
  9. İmza : Senedin esaslı unsurlarında olup imza yok ise senet geçerli değildir. Tek imza yeterli olup toplumda yaygınlaşmış olarak 2 imza alınır. Şirket borçlu olduğunda 2 imza atılması durumunda şirket müdürünün şahsi sorumluluğu da doğmaktadır.

Teminat Olarak Senet Nasıl Doldurulur

Eğer senet teminat senedi ise teminat senet örneği inceleyerek senet arkasına teminat senedidir yazılması gerekmektedir.

Yukarıdaki bilgiler ile senet nasıl doldurulur sorusunun kısmen de olsa cevabı bulunmaktadır. Senedin tahsili, nasıl icra takibine konulduğu gibi konularda diğer yazılarımızdan faydalanabilirsiniz.

Senet Nasıl Hazırlanır

Aşağıdaki videodan senedin nasıl hazırlandığına ilişkin bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İcra takibi yazısı da faydalı olacaktır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr