info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Pratik BilgilerTazminat Avukatı

26 Ekim 2018

Yaşantımızda he zaman herşey istediğimiz gibi gitmemektedir. Kim zaman evliliklerde, iş hayatında, sağlıkta yada trafikte istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bu gibi durumlarda hukuki olarak haklarımızı aramak yada dava açmak istersek Tazminat Davaları ile ilgilenen avukatlara, yani halk arasında Tazminat Avukatı olarak bilinen avukatlara danışılması faydalı olacaktır.

blank
Tazminat Avukatı

Tazminat Avukatı Ne İş Yapar

Kısaca tazminat, hukuki bir olay neticesinde zarar gören kişiye zarar veren kişi tarafından ödenen maddi bir bedeldir. Bu zarar maddi bir zarar olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Bu sebeple tazminatlar Maddi Tazminat ve Manevi Tazminat olarak sınıflandırılmaktadır.

Tazminat, Hukuka aykırı bir eylemden kaynaklanmaktadır. Bu bedel maddi olarak zarar gören kişiye ödenmektedir.  Tazminat Avukatı ise talep eden kişilere danışmanlık hizmeti verdiği gibi davalarını da takip edebilmektedir.

İş Hukuku Davalarında Tazminat Avukatı

İş Hukuku davalarında tazminat davaları sıklıkla açılan davalardır. Bu davaların açılabilmesi için Arabuluculuk şartı getirilmiş olup arabuluculuk yoluna gidilmeden İş Mahkemelerinde dava açılamamaktadır. İş Hukukunda tazminat avukatı tarafından açılabilecek temel davalar;

 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • İş Kazası Tazminatı

Sayılan davalar haricinde de tazminat davaları açılabilmektedir. Ancak avukatlar bu davalar ile sıklıkla karşılaşmaktadır.

Boşanma Davalarında Tazminat Avukatı

Boşanma Davalarında Tazminat; sebebi boşanmadan kaynaklanan tazminatlardır. Boşanma nedeniyle eşlerden biri diğerini zarara uğrattıysa bunu tazmin etmek zorundadır. Zararın ispatı ve tutarı ayrıca başkaca yazılarımızda izah edilmiştir. Bu davalar Avukat aracılığı ile de açılabilir. Boşanma nedeniyle Tazminat Avukatı tarafından açılabilecek davalar;

 • Boşanma Nedeniyle Maddi Tazminat
 • Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat

davalarıdır.

Trafik Kazaların Davalarında Tazminat Avukatı

Trafik Kazalarından kaynaklanan Davalarda da uğranılan zarara göre tazminat talep edilebilir. Tazminat Avukatı bu davaları açarken müvekkilinin kusur oranını da göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü Trafik Kazalarında Kusur Oranı önemli bir husustur.  Açılabilecek Davalar

 • Trafik Kazasından Kaynaklı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Kazaya Karışan Araçta Oluşan Değer Kaybı Tazminatı
 • Yaralamalı Trafik Kazasında Tedavi Giderleri
 • Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat
 • Aracın Kullanılamamasından Kaynaklanan Tazminat

Anılan davalar haricinde gerek ölümlü, gerekse yaralamalı kazalarda mağdur olan kişi yada yakınlarının kusur oranınca karşı taraftan tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Bu davalarda sigorta şirketlerinin de sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak sigortaya açılan davalarda poliçe limitleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Dava açılırken dikkatli olunmalıdır.

Sağlık Hukuku Davalarında Tazminat Avukatı

Sağlık Hukukundan Kaynaklı Tazminatlarda, Tazminat Avukatı zarar gören kişinin hekim yada sağlık çalışanı tarafından müdahalesinden kaynaklanan ve komplikasyon olmayan bir girişim sonucu oluştuğunu belirlemesi gerekmektedir. Sağlık Hukukunda yapılan işlem gereği bir çok girişim komplikasyon olarak değerlendirilebilmektedir. Komplikasyon yapılan tedavi yada operasyonun muhtemel meydana gelebilecek sorunlarıdır. Her zaman bir ameliyat sağlıklı bir şekilde gitmeyebileceği gibi bazen komplikasyonlar, yani nadiren de olsa bu ameliyattan kaynaklanan kötü sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Sağlık Hukukundan kaynaklı davanın açılabilmesi için olayın Malpraktis sonucu oluştuğuna kanaat getirilmesi gerekmektedir. Yani hekiin ihmali yada ağır ihmali söz konusu olmalıdır. Çoğu zaman ameliyatlarda sargı bezi unutma, hatta makas, bisturi gibi aletlerin dahi ameliyat bölgesinde unutulduğu ve bu işlem neticesinde hastaların zarar gördüğü bilinmektedir. Açılabilecek davalar;

 • Sağlık Hukukundan Kaynaklı Maddi Tazminat
 • Sağlık Hukukundan Kaynaklı Manevi Tazminat
 • Doktor Hatası Nedeniyle Tazminat Davası

davalarıdır.

İcra Hukukundan Kaynaklı Tazminat Davaları

Başlatılan bir İcra Takibine ilişkin yapılan itiraz neticesinde borçlunun yada alacaklının haksız olmasından kaynaklı olarak da tazminat talep edilebilir. Bu sebeple taraflar birbirlerinden

 • İcra İnkar Tazminatı
 • Kötü Niyet Tazminatı

gibi tazminatlar talep edilebilir.

Yukarıda Tazminat Avukatı tarafında açılabilecek davalardan kısaca bahsedilmiş olup daha birçok tazminat davası hukuk sistemimizde yer almaktadır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr